logo Přírodovědecká fakulta Oddělení genetiky a molekulární biologie
Ústav experimentální biologie
1431401016 Genet ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci