SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Genetika
Název anglicky Principles of Genetics
Autoři SNUSTAD, D. Peter (840 Spojené státy), Michael J. SIMMONS (840 Spojené státy), Jiřina RELICHOVÁ (203 Česká republika, garant), Jiří DOŠKAŘ (203 Česká republika), Jiří FAJKUS (203 Česká republika), Petr HOŘÍN (203 Česká republika), Aleš KNOLL (203 Česká republika), Petr KUGLÍK (203 Česká republika), Jan ŠMARDA (203 Česká republika), Jana ŠMARDOVÁ (203 Česká republika), Renata VESELSKÁ (203 Česká republika) a Boris VYSKOT (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 894 s. Učebnice, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00037293
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-4852-2
Klíčová slova česky genetika; molekulární genetika; kvantitativní genetika; populační genetika; evoluční genetika; vysokoškolská učebnice
Klíčová slova anglicky genetics; molecular genetics; quantitative genetics; population genetics; evolutionary genetics
Štítky Munipress, munipress-propagace
Změnil Změnila: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., učo 368. Změněno: 16. 2. 2010 11:11.
Anotace
Naším cílem bylo vytvořit takový text, jenž by byl využitelný pro různé typy kurzů. Většina vyučujících přednáší látku ve stejné posloupnosti, jak je předkládána v naší knize, začíná tedy klasickou genetikou, navazuje molekulární genetikou a končí kvantitativní, populační a evoluční genetikou. Nicméně text je uspořádán tak, aby si vyučující mohli zvolit i odlišné pořadí. Mohou například začít od základů molekulární genetiky (kapitoly 9 až 14), následně představit klasickou genetiku (kapitoly 3 až 8), poté pokročilejší témata molekulární genetiky (kapitoly 15 až 22) a kurz završit kvantitativní, populační a evoluční genetikou (kapitoly 23 až 25). (Autoři) České vydání obsahuje nový překlad Mendelovy objevné práce z roku 1866 Pokusy s hybridy rostlin.
Anotace anglicky
We have tried to create a text that can be adapted to different course formats. many instructors prefer to present the topics in much the same way as we have, starting with classical genetics, progressing into molecular genetics and finishing with quantitative, population, and evolutionary genetics. However this text is constructed so that teachers can present topics in different orders. They may, for example, begin with basic molecular genetics (Chapters 9 to 14,)then present classical genetics (Chapters 3 to 8), progress to more advanced topics in molecular genetics (Chapters 15 to 22), and finish the course with quantitative, population, and evolutionary genetics (Chapters 23 to 25). The Czech edition contains the new translation of Mendels original work Experiments with Plant Hybrids (1866).
Návaznosti
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2024 17:17