VSBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
doc. Yuh-Man Wadeley, Doctor of Philosophy (přednášející)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 8:30–9:20 B22/116 aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSBI0222p/VLA: St 15:00–15:50 B11/234
Předpoklady
VSBI0121c Biologie I -cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student porozumí základním dějům v buňce a při vývoji lidského organismu; pochopí komplexitu komunikace jednotlivých buněk a jejich vzájemné regulace v mnohobuněčném organismu jako celku; dokáže odvodit a vysvětlit rozdíl mezi normálně a patologicky fungující buňkou; je schopen vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění, zejména dědičných a nádorových onemocnění či vývojových vad; dokáže vysvětlit a zdůvodnit působení některých léčebných postupů s důrazem na moderní medicínu. Tyto poznatky je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech, zejména fyziologii, patofyziologii a genetice člověka.
Osnova
 • 1. týden: 17. – 21.2.
 • Základní principy a molekulární mechanismy v řízení vývoje savců – norma a patologie
 • 2. týden: 24.2. – 28.2.
 • Biologie a použití kmenových buněk v modelování nemocí a buněčné terapii
 • 3. týden: 3. – 7.3.
 • Růstové faktory a signální transdukce ve vývoji a onemocnění
 • 4. týden: 10. – 14.3.
 • Diferenciace buněk a tkáňové inženýrství
 • 5. týden: 17. – 21.3.
 • Úvod do nádorové biologie
 • 6. týden: 24. – 28.3.
 • Onkogeny a onkogenní viry v nádorové transformaci
 • 7. týden: 31.3. – 4.4.
 • Nádorové supresory a jejich diagnostické a terapeutické implikace
 • 8. týden: 7. – 11.4.
 • Paradigma nádorových kmenových buněk
 • 9. týden: 14. – 18.4.
 • Molekulární podstata geneticky podmíněných chorob
 • 10. týden: 21. – 25.4.
 • Cíle a strategie molekulární terapie
 • 11. týden: 28.4. – 2.5.
 • Genomika a další omické přístupy v současné biomedicíně
 • 12. týden: 5. – 9.5.
 • Bioinformatika v medicíně – od molekul k populacím
 • 13. týden: 12. – 16.5.
 • Hlavní milníky biologických věd v kontextu s pokrokem klinické medicíny
 • 14. týden: 19. – 23.5.
 • Aktuální téma molekulární, buněčné nebo vývojové biologie se vztahem k biomedicíně - „Breakthrough of the Year 2013“
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • Essential cell biology. Edited by Bruce Alberts. 3rd ed. New York: Garland Science, 2009. 1 v. ISBN 9780815341307. info
 • CAMPBELL, Neil A. Biologie. Edited by Jane B. Reece. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. xxxiv, 133. ISBN 8025111784. info
 • CAMPBELL, Neil A. Biology. Edited by Jane B. Reece. 7th ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 2005. xl, 1231. ISBN 080537146X. info
 • SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2. URL info
 • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 5th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2009. xix, 823. ISBN 9780470388259. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
 • HARDIN, Jeff, Gregory BERTONI a Lewis J. KLEINSMITH. Becker's world of the cell. 8th ed. Boston: Benjamin Cummings, 2012. xxviii, 79. ISBN 9780321709783. info
 • JANISCH, Roman. Overview of General Biology. 2. rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 91 s. ISBN 978-80-210-5187-4. info
 • LODISH, Harvey F. Molecular cell biology. 6th ed. New York, N.Y.: W.H. Freeman and Company, 2008. xxxvii, 11. ISBN 9780716776017. info
 • POLLARD, Thomas D., William C. EARNSHAW a Jennifer LIPPINCOTT-SCHWARTZ. Cell biology. Illustrated by Graham T. Johnson. 2nd ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2008. xix, 905. ISBN 9780808923527. info
 • WEINBERG, Robert A. The biology of cancer. Second edition. London: Garland Science, 2013. xx, 876. ISBN 9780815345282. info
 • WOLPERT, Lewis. Principles of development. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xxv, 542. ISBN 0198792913. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Přednášky jsou nepovinné. Předmět je ukončen písemným zkouškovým testem ze znalostí učiva obou semestrů (přednášky, semináře, praktická cvičení). Test obsahuje 100 otázek s 1 správnou odpovědí. Ke složení zkoušky student musí dosáhnout minimálně 66 bodů ze 200.
Předpokladem k účasti na zkoušce je úspěšné absolvování přednášky (VSBI0121p), semináře (VSBI0121s) a cvičení (VSBI0121c) z podzimního semestru a cvičení (VSBI0222c) z jarního semestru. Studenti jsou povinni přinést s sebou ke zkoušce platnou ISIC kartu pro ověření totožnosti. Více informací o zkoušce na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2013/VSBI0121p/op/Biologie_Informace_o_zkousce_2013_2014.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016.