VSBI0222p Biologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
1/3/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Hříbková (pomocník)
Debora Ledahudcová (pomocník)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (pomocník)
Ing. Lucia Ráheľová (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Lucia Ráheľová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSBI0222p/01: Po 12:30–13:20 N02901
VSBI0222p/02: Po 9:30–10:20 N02901
VSBI0222p/03: St 13:00–13:50 KOM 200
Předpoklady
VSBI0121c Biologie I - cvičení && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie, genetiky a obecné genetiky člověka v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty. Studenti si osvojí znalosti o vývojové biologii a ontogenezi, o signální transdukci, o strukturálních a epigenetických změnách DNA, o genové terapii a o bioinformatice. Předmět zahrnuje také výuku nádorové biologie. Tyto vědomosti jsou předpokladem pro studium dalších předmětů – genetiky člověka, fyziologie a základů patologie. .
Osnova
  • Úvod do vývojové biologie. Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti – vztah k patologickým procesům buněk. Základní principy a molekulární mechanismy v řízení vývoje savců. Biologie a použití kmenových buněk. Růstové faktory a signální transdukce. Úvod do nádorové biologie. Poškození DNA, strukturální a epigenetické změny a jejich oprava. Onkogeny a onkogenní viry. Nádorové supresory. Kmenové buňky nádorů. Genová terapie a bioterapeutika. Základy bioinformatiky. Hlavní milníky v biomedicíně. Aktuální téma molekulární, buněčné nebo vývojové biologie se vztahem k biomedicíně - "breakthrough of the year".
Literatura
    doporučená literatura
  • Snustad D. Peter, Simmons Michael D.: Genetika (1.české vydání, přeloženo z Principles of Genetics), Nakladatelství Masarykovy univerzity 2009, 864 stran.
  • Snustad D. Peter, Simmons Michael D.: Principles of Genetics, 5th edition, Wiley&Sons, 2009.
  • Campbell, N., A., Reece, J., B. 2006 Biologie. Computer press (ISBN: 80-251-1178-4)
  • Alberts, B., et al..: Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, Ústí nad Labem 2005, 740, ISBN-10: 80-902906-2-0
  • Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser,C.A., Krieger, M., Scott, M.P., Zipurski, L., Darnell, J.: Molecular Cell Biology 5th ed., 2004 (ISBN: 0-7167-4366-3)
  • Pollard, Thomas D., Earnshaw, William C.: Cell Biology, 2nd ed., Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2008
  • Janish R.: An overview of general biology, 2nd expanded ed., Brno 2010
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška, studenti mají povinnost přinést s sebou ke zkoušce platnou ISIC kartu pro ověření totožnosti
Informace učitele
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.