VSBI0121p Biologie I -přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/3/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a biologie buňky v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Buněčná organizace živých systémů. 2. TÝDEN: Přednáška: Buněčná paměť. 3. TÝDEN: Přednáška: Transkripce. 4. TÝDEN: Přednáška: Translace. 5. TÝDEN: Přednáška: Regulace genové exprese. 6. TÝDEN: Přednáška: Replikace DNA. 7. TÝDEN: Přednáška: Biomembrány a transformace energie. 8. TÝDEN: Přednáška: Transport látek. 9. TÝDEN: Přednáška: Organizace buněčného jádra. 10. TÝDEN: Přednáška: Cytoskelet. 11. TÝDEN: Přednáška: Molekulární motory. 12. TÝDEN: Přednáška: Buněčný cyklus. 13. TÝDEN: Přednáška: Buněčná signalizace. 14. TÝDEN: Přednáška: Mitóza a cytokineze. 15. TÝDEN: Přednáška: Evoluce buňky.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.