VSFY0422c Fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Hrušková (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Šárka Bébarová (pomocník)
MUDr. Tomáš Boušek (pomocník)
MUDr. Aleš Dvořák (pomocník)
MUDr. Michal Hendrych (pomocník)
MUDr. Nikola Kosová (pomocník)
MUDr. Daniel Kothaj (pomocník)
MUDr. Zuzana Kubecová (pomocník)
Mgr. Lea Neumayerová (pomocník)
MUDr. Nikola Nováková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSFY0422c/01: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 7:30–10:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/02: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 7:30–10:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/03: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 7:30–10:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/04: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/05: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/06: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula, P. Lokaj
VSFY0422c/07: Po 16. 2. až Pá 3. 4. St 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula, M. Bébarová
VSFY0422c/08: Po 16. 2. až Pá 3. 4. St 10:30–13:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/09: Po 16. 2. až Pá 3. 4. St 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/10: Po 16. 2. až Pá 3. 4. St 7:30–10:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/11: Po 16. 2. až Pá 3. 4. St 7:30–10:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/12: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Čt 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/13: Po 16. 2. až Pá 3. 4. St 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/14: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 10:30–13:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/15: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Po 10:30–13:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/16: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Čt 13:30–16:00 A20/114, Pá 8:30–10:10 A22/116 aula
VSFY0422c/17: Po 16. 2. až Pá 3. 4. Čt 13:30–16:00 A20/114, Pá 11:00–12:40 A22/116 aula
VSFY0422c/18: Po 16. 2. až Pá 3. 4. St 10:30–13:00 A20/114, Pá 11:00–12:40 A22/116 aula
VSFY0422c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0422c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0422c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0422c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0422c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0422c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0422c/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSFY0422c/37: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSFY0321c Fyziologie I - cv. && VSFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí orgánových systémů člověka. Získané záznamy bude schopen interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu. Dále bude ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi. Výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem, bude umět hodnotit a případné odchylky vysvětlit.
Osnova
 • Stanovení citlivosti dechového centra k hypoxii a k hyperkapnii.
 • Stanovení základní přeměny. Výpočet aktuálního energetického výdeje. Jídelní lístek. Hodnocení stavu výživy.
 • Pletysmografie (průtok krve předloktím).
 • Časová a prostorová sumace u kosterního svalu.
 • Experimentální kardiologie. Modelování ve fyziologii. Kontraktilita izolovaných srdečních preparátů, frekvenční efekt. Elektrofyziologické metody. Krevní tlak u člověka – nepřímé měření. EKG u člověka. Spektrální analýza kolísání krevního tlaku. Poddajnost pažní tepny. Vztah mezi tenzí a rychlostí kontrakce kosterního svalu.
 • Respirace při fyzické zátěži. Výšková hypoxie.
 • Regulace glykémie.
 • Zvláštností dětského věku.
 • Sympatická nervová aktivita – termoregulace. Emoce a učení.
Literatura
  doporučená literatura
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních a kompletní vypracování všech laboratorních protokolů.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all laboratory practice topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.