aZLCH0631p Chirurgie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (přednášející)
Hana Baráčková (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Kysilková (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv. && aZLCP051c Chirurgická propedeutika -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The main goal of the first semester in surgery is the introduction of the principal topics in the general surgery and with the main principles of the special surgery.
Výstupy z učení
After passing the three-semester subject the student will:
- know anatomy of head, neck and chest, including topographic anatomy.
- know the diseases in the individual areas and to diagnose them.
- know the traumatology issues in this area.
- be capable of differential diagnosis of diseases in the three areas and knowledge of the treatment of these diseases.
- be able to handle theoretically the bleeding in the head and neck areas, to know the basics of tissue suturing and the basics of anesthesia.
- be aware of general surgery in its whole entirety
Osnova
  • 1. Surgery of the lung, mediastinum and chest wall
  • 2. Biliodigestive surgery
  • 3. Colorectal surgery
  • 4. Vascular surgery, endocrine surgery
  • 5. Miniinvasive surgery
Literatura
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
The teaching proceeds in the one week block (daily 2-hours). The seminar follows after the lecture (themes in syllabus). Seminars have a form of discussion with the practical bedside examples.
Metody hodnocení
The week is ended by a written test. The credit is given providing successful test and full attendance in tutorials.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.