BZKM021p Clinical Microbiology - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
1/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (lecturer)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Ondřej Zahradníček
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
  • Until now this education was done in Czech language only.
Literature
  • VOTAVA, Miroslav and Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie (Selected chapters from clinical microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 pp. ISBN 80-210-1805-4. info
  • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
  • Lékařská mikrobiologie 2 :praktikum - vyšetřovací metody. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 1. dotisk 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 258 s. ISBN 80-210-0460-6. info
Assessment methods (in Czech)
Povinnost navštěvovat výuku je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Vzhledem k těsné návaznosti přednášky a praktického cvičení nelze absolvovat v rámci jednoho tématu např. pouze praktické cvičení. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/BZKM021p