BFZD0633c Basics Diagnostics and Therapy of Locomotor System III - practice

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Eva Drápelová (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Department of Sports Medicine and Rehabilitation - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
BFZD0532c Basics Dg.and Therapy && BFZD0532p Basics Dg.and Therapy
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1.Základy diferenciální diagnostiky v oblasti C páteře; cervikokraniální a cervikomandibulární problematika; vyšetření mobilizace AO
 • 2.Statické poruchy, vertigo, souvislosti a názvaznosti vyšetření a mobilizace v segmentu C1-2 a níže do lateroflexe a rotace
 • 3.Cervikobrachiální problematiky, syndrom krčního sympatiku posuvné techniky při vyšetření a mobilizaci C páteře
 • 4.Komplexní rehabilitační přístup k pacientům s funkčními poruchami pohybového systému; vyšetření a mobilizace CTh přechodu; průběžné opakování
 • 5.Preventivní vertebrogenní program, motivace; zadání seminární práce; opakování mobilizačních vstupů C a Cth
 • 6.Škola zad, pojem, význam - úvod; praktické nácviky denních činností; opakování mobilizace L a SI
 • 7.Škola zad, základy ergoterapie; praktické nácviky pokračování, životospráva a sportovní aktivity; opakování mobilizace Th a žeber
 • 8.Relaxace - pojem, využití; základy Feldenk.metody; odevzdání seminární práce
 • 9.Hodnocení seminární práce, dotazy, praktické návaznosti, souhrnné opakování mobilizačních technik; souhrnné opakování měkkých technik; kineziologický rozbor; příprava ke zkoušce
 • 10.Zápočet za přítomnosti všech vyučujících předmětu
Literature
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • KAŇOVSKÝ, P. - HEKERLOVÁ, R. Cervikální dystonie a její léčba. Praha : Maxdorf, 1996. 84 s. ISBN 80-85800-36-5
 • MÁČEK, Miloš and Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/BFZD0633c