VSPF0622 Pathological Physiology II

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
2/3/0. Type of Completion: RZk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
MUDr. Dana Bučková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. (seminar tutor)
Věra Ježková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The object provides basic explication of etiopathogenesis of rare as well as common disease on molecular, cellular, tissue, organ and systemic levels.
Syllabus (in Czech)
 • SYLABUS PŘEDMĚTU PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE - VŠEOBECNĚ:
 • Obecné příčiny nemoci.
 • Etiologie a patogeneza nemoci.
 • Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
 • Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
 • Patofyziologie enzymů.
 • Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
 • Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
 • Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
 • Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
 • Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
 • Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
 • Patofyziologie bolesti
 • Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
 • Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
 • Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
 • Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
 • Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
 • Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
 • Revmatologické a imunitní nemoci.
 • Patofyziologie respiračního systému.
 • Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
 • Patofyziologie nervového systému.
 • Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Literature
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému (Pathological Physiology IV. Haemostasis and thrombosis. Pathophysiology of the respiratory system. Pathophysiology of the cardiovascular system). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 pp. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VÁCHA, Jiří. Průvodce k přednáškám z pathologické fysiologie : Pathofysiologie dýchacího systému. Pathofysiologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1997. 121 s. ISBN 80-210-1659-0. info
 • VAŠKŮ, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 59 pp. ISBN 80-210-2318-X. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 pp. ISBN 80-246-0051-X. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/VSPF0622