BRPX0221 Letní praxe

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
4 týdny letní praxe. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí a prohlubuje teoretické znalosti, praktické dovednosti a potřebné návyky v oblasti péče o zdraví a ošetřování zdravých a nemocných. Student pracuje pod dohledem radiologického asistenta s požadovanou kvalifikací v jednotlivých oborech. 50% hodinové dotace - radiodiagnostika, 25% hodinové dotace - nukleární medicína, 25% hodinové dotace - radioterapie.
Osnova
  • Student pracuje pod dohledem radiologického asistenta s požadovanou kvalifikací v jednotlivých oborech. 50% hodinové dotace - radiodiagnostika, 25% hodinové dotace - nukleární medicína, 25% hodinové dotace - radioterapie.
Literatura
    doporučená literatura
  • HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 314 s. ISBN 9788024429014. info
    neurčeno
  • ŠLAMPA, Pavel, J. PETERA a M. VOŠMIK. Principy radiační onkologie. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 351-397, 47 s. 2. díl. ISBN 978-80-8063-302-8. info
  • Nukleární medicína : průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edited by Vlasta Míková. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 118 s. ISBN 9788072625338. info
Výukové metody
Praktická výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.