BOFP051p Ophthalmological Devices - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Sylvie Petrová (lecturer), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (deputy)
Guaranteed by
Mgr. Sylvie Petrová
Department of Optometry and Orthoptics - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Anna Petruželková
Timetable
Wed 8:00–12:00 249
Prerequisites (in Czech)
BOOP0422p Optical Devices II-lec. && BOFO0333p Physical Optics III-lec.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět se zabývá optickými přístroji, se kterými se v praxi a při výuce na školách setkávají oční optici, optometristé i oční lékaři. Obvyklé rozdělení na přísně subjektivní a objektivní přístroje bude pojímáno spíše nesystematicky a bude podřízeno odzkoušeným didaktickým postupům v souladu s existujícími i nově se vytvářejícími učebními osnovami. Rozšířeného výkladu se dostane zejména modernějším vyšetřovacím postupům a jejich přístrojovému vybavení, zejména z oblasti diagnostiky a optimalizace binokulárních funkcí. Přednost bude mít vysvětlení základních optických principů a používání těchto přístrojů v praxi, včetně ukázkových příkladů.
Syllabus (in Czech)
  • - Sférometr; prizmometr; torometr - Fokometry - Pupilometry - Keratometr - Optotypy, vyšetření kontrastní citlivosti - Vyšetření poruch barvocitu: anomaloskop, barvocitové tabulky, Fanswortův Hue test - Sada (soubor) zkušebních čoček (skel); fotopter;Vision analyser; optorefraktor - Oftalmoskop - Skiaskop - Optometr a oční refraktometry - Oftalmometr - Tonometry - Perimetr; kampimetr - Přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu - Přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí; ortoptiky a pleoptiky - Testy na vyšetřování refrakční rovnováhy - Eikonometry - POLA-test
Literature
  • Přístrojová optika (Oftalmologické přístroje), Mgr. M. Rutrle, IDVPZ Brno, 2000, 1. vydání
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/BOFP051p