AJ3204 Akademické psaní

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium: výuka v blocích. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ3204/Kombi01: Pá 5. 3. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 19. 3. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 9. 4. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 23. 4. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 7. 5. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 21. 5. 13:00–14:50 učebna 10, O. Dontcheva-Navrátilová
AJ3204/Kombi02: Pá 12. 3. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 26. 3. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 16. 4. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 30. 4. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 14. 5. 15:00–16:50 učebna 10, Pá 21. 5. 13:00–14:50 učebna 10, O. Dontcheva-Navrátilová
AJ3204/Prez01: St 12:00–13:50 učebna 58, O. Dontcheva-Navrátilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course aims to:
consolidate and enhance the knowledge of devices characteristic of the English style of science;
practise the ability to formulate an argument, to discuss, to use relevant sources critically and to draw conclusions;
It will teach students how to:
select, describe and apply appropriate research methods and procedures;
utilise academic skills such as classifying, analysis and synthesis, comparison, summarising, generalisation;
improve work with sources (use of quotations and paraphrases, making reference) and visual devices.
Výstupy z učení
After completing the course, the student will be able to:
use the linguistic devices characteristic of the style of science adequately;
distinguish and choose relevant research methods and procedures, describe them and use them in their own work;
know the lexical and syntactic means related to analysis, comparison, classification, quantification, summary, conclusion, etc.;
write a formally appropriate academic text on one of the topics related to the courses in the Master´s programme (including an abstract, a list of references and visuals);
transfer the knowledge into teaching writing in English lessons and work with relevant academic genres.
Osnova
 • 1. Academic writing - context, conventions, approaches. The genre of diploma thesis.
 • 2. Writing Introductions. General-specific openings and the thesis statements
 • 3. Writing the Thesis statement. Personal vs. impersonal stance.
 • 4. Writing the Literature review. Citing sources.
 • 5. Coherent information flow - topic development.
 • 6. The cause-effect pattern. Coherent information flow - connectors.
 • 7. Presenting arguments, reporting results and findings.
 • 8. Stance in academic discourse.
 • 9. Writing the Conclusions.
 • 10. Writing the Summary.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMP-LYONS, Liz a Ben HEASLEY. Study writing : a course in writing skills for academic purposes. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 213 s. ISBN 9780521534963. info
 • URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
  doporučená literatura
 • MACPHERSON, Robin. Základy anglické stylistiky. Praha: Academia, 1997. 240 s. ISBN 80-200-0644-3. info
  neurčeno
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. vii, 489. ISBN 0521401798. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
Výukové metody
Teaching methods:
explanation and discussion in seminars;
observation of selected phenomena during teaching practice;
home study and practice.
Metody hodnocení
Completion prerequisites:
- attendance: minimum 80%;
- active participation in seminars;
- seminar essay: a piece of academic text, due on May 27, 2019. Pass mark: 70%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=945
Day-time students https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=945 Distant students https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=1559
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/AJ3204