BP_Ze Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BP_Ze/01: Pá 8. 11. 9:00–12:50 učebna 5a, R. Durna, E. Hofmann, J. Jakubínský, P. Knecht, J. Kolejka, D. Mísařová, H. Svatoňová, H. Svobodová
Předpoklady
BPp_Ze Bakalářská práce - Projekt
Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování předmětu Bakalářská práce - Projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit schopnost studenta samostatně pracovat na závěrečné práci a uplatňovat poznatky získané v průběhu studia.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student porozumí pokročilejším metodám vědecké práce a různým přístupům hodnocení a interpretace dat.
Osnova
  • 1. Pokročilé metody vědecké práce;
  • 2. Statistické hodnocení dat;
Literatura
    povinná literatura
  • Standard pro realizaci závěrečných prací. URL
    neurčeno
  • VOŽENÍLEK, Vít. Diplomové práce z geoinformatiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 61 s. ISBN 8024404699. info
Výukové metody
domácí práce, diskuze, prezentace na bakalářském dni
Metody hodnocení
úvodní přednášky, konzultace, prezentace výsledků práce na bakalářském dni
Informace učitele
Prezentace dosažených výsledků na Bakalářském dni je povinná a nezastupitelná. Bez splnění těchto povinností nebude udělen zápočet. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si volí student zpracovávající bakalářskou práci ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.