BPd_SO Bakalářska práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. Odevzdání BP. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (cvičící)
Mgr. Radmila Dačevová (cvičící)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková (cvičící)
Mgr. Dagmar Krišová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Margita Michaelová (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BP_SO Bakalářska práce
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře sociální pedagogiky. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student odevzdá definitivní verzi bakalářské práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.