Bi2BP_FYZL Fyziologie živočichů

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Alena Žákovská (cvičící), doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2BP_FYZL/01: St 16:00–17:50 laboratoř 82, A. Žákovská
Bi2BP_FYZL/02: St 14:00–15:50 laboratoř 82, A. Žákovská
Bi2BP_FYZL/03: Út 15:00–16:50 laboratoř 82, A. Žákovská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle laboratorních experimentů: - ověřit jednoduché postupy fyziologického experimentu - prakticky osvojit poznatky - získat dovednosti práce v laboratoři - komponovat záznam experimentu.
Osnova
  • Témata laboratorních experimentů: 1. Obsah vody v tkáních - příprava sušiny 2. Spalování – příprava popeloviny 3. Kvalitativní důkazy Ca, Fe, Ph 4. Reakce na cukry 5. Tuky 6. Reakce bílkovin - oddělování iontů a solí od bílkovin 7. Trávení 8. Bazální metabolismus zástupce hmyzu měřením spotřeby O2 9. Respirometrie - vitální kapacita plic 10. O2 ve vodě - Winkler 11. Krevní oběh - funkce srdce, pitva srdce (vepřové) 12. Exkrece - vyšetření moči 13. Nervosvalová činnost - reflexy obratlovců (video) 14. Rozmnožování - pitva gravidní "krysy" - video, rozbor
Literatura
  • HOLINKA, Jiří a Vítězslav BIČÍK. Cvičení z fyziologie živočichů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 99 s. ISBN 8024405903. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
zápočet - realizace předepsaných pokusů - schopnost didaktického rozpracování a vedení experimentu (1 výstup)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.