CJc318 Komentovaná četba odborného tisku 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
10 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (přednášející)
PhDr. David Kroča, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je poskytnout studentům seminární formou orientaci v odborné literatuře – orientaci v bibliografii, zvl. časopisecké, a v jiných periodikách včetně sborníků z konferencí i jiných příležitostných odborných spisů. Studenti si osvojí recenzní a posuzovatelskou činnost, zorientují se v psaní anotací, resumé, recenzí a kritik a na základě dosavadního studia oboru budou schopni konfrontovat různé postoje k téže problematice, vyjadřovat a obhajovat své názory.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v odborných literárních časopisech;
- orientovat se ve významných sbornících z konferencí a dalších publikacích;
- analyzovat recenzi, odbornou kritiku či studii;
- na základě teoretických znalostí napsat anotaci a recenzi.
Osnova
  • 1. Významné konference ve vývoji oboru od 20. let 20. století do současnosti. 2. Význačné sborníky z konferencí i fakultní sborníky periodické nebo příležitostné. 3. Literární časopisy. 4. Metodika recenzní a posuzovatelské činnosti.
Literatura
    doporučená literatura
  • DOKOUPIL, Blahoslav, David KROČA, Tomáš KUBÍČEK, Petr LYČKA, Petr HRUŠKA, Alena PŘÍBÁŇOVÁ, Michal PŘIBÁŇ, Richard SVOBODA, Milena ŠUBRTOVÁ, Libor VODIČKA a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host - Votobia, 2002. 334 s. ISBN 80-7294-041-4. info
  • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Konzultace; četba odborných textů.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na konzultacích, napsání odborné recenze vybraného textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJc318