DGC005 Aplikovaná geografie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování výuky dílčích geografických oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako navazující kurz pro studenty, kteří absolvovali úspěšně výuku dílčích (analytických) fyzicko- a humánně geografických disciplín během bakalářského a navazujícího magisterského studia, resp. podobně zaměřenou výuku. Cílem předmětu je naučit studenty účinně aplikovat získané geografické znalosti a dovednosti při řešení úkolů a problémů praktického života. Studenti budou uvedeni do procedur účelového hodnocení území, problematiky pozitivního a vylučovacího vyhledávání, krajinného a územního plánování, využití jednoduchých i komplikovanějších nástrojů multioborového vyhledávání a hodnocení použitelného na školách všech stupňů. Uvedeny budou základní dotazovací postupy v urbanizovaném i venkovském prostředí. Získané poznatky z předmětu poslouží studentům k formulování atraktivní výuky na jejich budoucích pracovištích a k jejich prezentaci jako důležitých znalostí pro potřeby každodenního života.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat geografické znalosti a dovedností na konkrétních příkladech řešení vybraného úkolu plánování a projektování v krajině,
- využívat při řešení konkrétních problémů veřejně dostupná data a zpracovatelských technologií,
- interpretovat výsledky pomocí kartografických metod a metod GIS,
- transformovat řešený problém pro výuku na ZŠ.
Osnova
 • 1. Účelové hodnocení území pro specifické cíle.
 • 2. Vyhledávací a vylučovací studie.
 • 3. Operativní, krátko- a dlouhodobé rozhodovací procesy.
 • 4. Postupy vyhledávání, dotazování, hodnocení a plánování.
Literatura
  povinná literatura
 • WEATHERLY, David, Nicholas SHEEHAN a Rebecca KITCHEN. Geographical enquiry. First edition. Glasgow: Collins, 2015. 128 stran. ISBN 9780007411160. info
  neurčeno
 • KUBEŠ, Jan. Vybrané postupy krajinného plánování. České Budějovice: Jihočeká univerzita, 1997, 248 s.
 • Katie Oost, Bregje De Vries & Joop A. Van der Schee (2011) Enquiry-driven fieldwork as a rich and powerful teaching strategy – school practices in secondary geography education in the Netherlands, International Research in Geographical and Environmental
 • THOMSEN, Charles E. a Robert W. CHRISTOPHERSON. Applied physical geography : geosystems in the laboratory. 8th ed. Boston: Prentice Hall, 2012. ix, 309. ISBN 9780321732149. info
 • Applied geography : a world perspective. Edited by Antoine S. Bailly - Lay James Gibson. Boston, Mass.: Kluwer Academic Publishers, 2004. vi, 320. ISBN 140202441X. info
 • Applied geography : principles and practice : an introduction to useful in physical, environmental and human geography. Edited by Michael Pacione. 1st pub. London: Routledge, 1999. xxvii, 632. ISBN 041521419X. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, samostatná práce studenta.
Metody hodnocení
Zpracovaná studie, písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DGC005