FJ2013 Obchodní korespondence ve francouzštině 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ2013/01: St 8:00–9:50 učebna 67, H. Delalande
Předpoklady
FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě analýzy autentických písemností se studenti seznamují s obecnými zásadami písemného styku a s formálními náležitostmi obchodní korespondence ve francouzštině. Na podkladě modelů se pak učí vytvářet vlastní písemné dokumenty.
Výstupy z učení
Na podkladě probraných modelů je student schopen vytvářet vlastní písemné dokumenty.
Osnova
  • 1. Objednávka, odpovědi na nabídku. 2. Potvrzení příjmu objednávky. 3. Dodávka, zpráva o odeslání. Dobropis, výpis z účtu. 4. Platba. Potvrzení o přijetí zboží, zpráva o zaplacení. 5. Obchodní informace. Žádost o informace a odpověď. 6. Zpoždění dodávky. Omluva, stížnost, odpověď. 7. Reklamace. Důvod reklamace, přijetí reklamace. 8. Upomínka. Opakovaná upomínka, žádost o odklad platby.
Literatura
  • BAS, Liliane, Catherine DRIOT-HESNARD a Jules LANDAIS. La correspondance commerciale franҫaise. Paris: Nathan, 2017. 159 stran. ISBN 9782091649245. info
  • OZANNE, Flore a Valentine CHAPUS-GILBERT. Trouver un stage ou un emploi. Paris: Nathan, 2015. 96 s. ISBN 978-2-09-163853-9. info
  • DUCHAMP, David a Loris GUERY. La gestion des ressources humaines. Paris: Nathan, 2013. 159 s. Repères pratiques. ISBN 978-2-09-164125-6. info
  • VIVIEN, Georges a Véronique ARNÉ. Le parfait secrétaire. Nouvelle édition. Paris: Larousse, 2010. 359 s. ISBN 978-2-03-585435-3. info
  • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemné testy.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ2013