FJ2024 Překlad odborného textu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ2024/01: St 14:00–15:50 učebna 67, N. Hrůzová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře navazují tematicky na přednášky. Pozornost je věnována analýze textu a pokusům o nácvik konkrétních překladových technik převodem písemného jazyka cizího do jazyka mateřského a naopak.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student dokáže: porozumět textu výchozího jazyka tematicky i slohově, přeložit text z výchozího jazyka do cílového jazyka prostředky cílového jazyka.
Osnova
  • Práce s různými texty.
Literatura
  • FUCHS, C. Les ambiguités du français. Paris : Ophrys, 1996.
  • KOKELBERG, J. Les techniques du style. Paris : Nathan Université, 1991. 255 s. ISBN 2-09-190049-4.
  • PICOCHE, J. Structures sémantiques du lexique francais. Paris : Nathan, 1986. 143 s. ISBN 2-09-190517-8.
  • RADINA, O. Francouzština a čeština, systémové srovnání jazyků. Praha : SPN, 1977.
  • ŠABRŠULA , J. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque. Praha : Univerzita Karlova, 1990.
  • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000. 526 s. ISBN 8085927802. info
  • TRUFFAUT, L. Exercices de stylistique. 1. vyd. München : Hueber, 1974. 244 s.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
aktivní účast na semináři (70%)a vypracování překladů v požadovaném množství a délce
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ2024