FJ2030 Ústní a písemný projev - francouzština 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ2030/01: St 17:00–18:50 učebna 55, L. Canal
Předpoklady
FJ2029 Ústní a písemný projev - francouzština 1 || FJ2008 Jazyková cvičení 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje aktuální témata týkající se společnosti frankofonních zemí, která slouží ke zdokonalení schopnosti argumentace v písemném a ústním projevu studentů. Náměty jsou vybrány tak, aby studenty podněcovaly k přemýšlení a vyjádření vlastního názoru jasným a strukturovaným způsobem. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen porozumět článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích a tyto texty interpretovat ústně a písemně.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen porozumět článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích a tyto texty interpretovat ústně a písemně.
Osnova
 • Práce s různými texty především z oblasti hospodářské a administrativní činnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • BERSTEIN, S. Les cultures politiques en France. 2. vyd. Paris : Seuil, 2003. 440 s. ISBN 2-02-057375-X.
 • BOUDOU, B., GERAY, C. annabac. 1. vyd. Paris : Hatier, 1998. 287 s. ISBN 2-218-72436-7.
 • Le français dans le monde. Revue des professeurs de français. Paris : CLE International ou www.fdlm.org
 • REEVES, H., DE ROSNAY, J., COPPENS, Y., SIMONNET, D. La plus belle histoire du monde. 2 vyd. Paris : Seuil, 1996. 187 s. ISBN 2-02-050576-2.
  neurčeno
 • HEU, Élodie. Édito: méthode de français. Paris: Didier, 2006. ISBN 978-2-278-05829-7.
 • BÉRARD, Évelyne. Grammaire du français: comprendre, réfléchir, communiquer. [Réimpr.]. Paris: Didier, 2006. ISBN 9782278061150.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Písemná práce na dané téma. Schopnost ústního vyjadřování na daná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ2030