FJ3002 Analýza francouzsky psaného textu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na literární semináře z bakalářského studia, ale rovněž na další předměty, jejichž součástí byla práce s textem. Jedná se o úvod do praxe analytické četby. Student se formuje tak, aby zvládl hlouběji zkoumat psané textové formy, přičemž důraz je kladen na projev argumentativního typu (písemně i ústně), syntax a pravopis. Rozvíjí tak schopnost vystavět danou analytickou otázku a přesné vyhodnocení vyplývající problematiky s ohledem na členění textu (odstavce, verše apod.).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: - aplikovat výše uvedené cíle v práci s neznámými texty, - definovat hlavní znaky jednotlivých typů textů, - přistoupit k informacím z textu kriticky, - seřadit informace z textu a porovnat je s historickým, literárním a společenským kontextem, - aplikovat nabyté znalosti při vypracovávání komentářů textů.
Osnova
  • Nácviku každé kompetence je třeba věnovat min. 2 týdny: 1. Thèse du texte. 2. Idées directrices et leurs formulations. 3. Repères importants dans le texte. 4. Définitions clés. 5. Synthèses de documents. 6. Questions analytiques.
Literatura
    doporučená literatura
  • • Desaintghislain, Ch., Morriset, Ch., & P. Wald–Lasowski. (2001). Francais, les nouvelles épreuves du Bac, Méthodes et techniques. Paris: Nathan.
  • Náhradní obsah: • Malle, A., & V. Corrège. (2012). Réviser son bac avec Le Monde. Paris: Rue des écoles.
  • BORDAS, Éric. L'analyse littéraire : notions et repères. [Paris]: Armand Colin, 2006. v, 231. ISBN 9782200342821. info
  • Méthodes critiques pour l'analyse littéraire. Edited by Daniel Bergez. 2 éd., revue et augmentée. [Paris]: Armand Colin, 2005. vi, 217. ISBN 2200342772. info
Výukové metody
Seminář, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Podmínky: aktivní účast, 3 analýzy textu zpracované k závěrečnému hodnocení
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Informace pro studenty kombinovaného studia: Studenti zpracovávají analýzy textů na základě připravených návodů a otázek. Texty jsou aktuálně vybrány až v roce výuky předmětu, harmonogram témat vždy aktualizován prostřednictvím Studijních materiálů Informačního systému MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3002