FJB_MO1S Morfologie 1 - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJB_MO1S/01: Čt 16:40–17:25 učebna 56
FJB_MO1S/02: Čt 15:45–16:30 učebna 54
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je doložení teorie z přednášek konkrétními příklady, procvičování pravidelných a nepravidelných forem jednotlivých slovních druhů.
Osnova
 • 1. Podstatné jméno. 2. Podstatné jméno s jednotlivými členy. Vynechávání členu. Člen u jmen obecných a vlastních. Člen u jmenného přísudku nebo doplňku. 3. Pravidelné tvoření množného čísla a výjimky. Množné číslo složených jmen a jmen cizího původu. 4. Přídavná jména (adjectifs qualificatifs), pravidelné tvoření ženského rodu, množného čísla, stupňování. Výjimky. 5. Zájmena (adjectifs déterminatifs), jednotlivé druhy, jejich postavení ve větě. 6. Slovesa: pravidelné časování v indikativu.
Literatura
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
 • STEINBERG, N. Grammaire française 1. 1.vyd. Moskva : Prosvšenije, 1966. 253 s.
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. 1. vyd. Paris : Hachette, 1996. ISBN 2-01-15-5058 0.
 • STAUCHOVÁ, V. Struná mluvnice francouzštiny. 3. vyd. Praha : Academia, 1996. 342 s. ISBN 80-200-0585-4.
 • BOISSON, A., REUMUTH, W. Übungsbuch zur französischen Grammatik. 1. vyd. Wilhelmschfeld : Egertverlag, 1999. 191 s. ISBN 3-926972-73-4.
 • CADIOT, J., CUEILLERON, FRAYSSINHES, J.-P. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. 1. vyd. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plze : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • CHEVALIER, J.-C., BLANCHE-BENVENISTE, Cl., a kol. Grammaire Larousse du français contemporain. Paris : Larousse, 1964. 495 s. ISBN 2-03-070031-2.
 • BESCHERELLE. La conjugaison. Paris : 1. vyd. Hatier, 1990. 175 s. ISBN 2-218-01660-5.
 • BONNARD, H. Code du français courant. 1.vyd. Paris : Magnard, 1989. 336 s. ISBN 2-210444705.
 • GREVISSE, M. Le français correct. 3.vyd. Paris : Duculot, 1982. 440 s. ISBN 2-7242-1574-5.
 • MAUGER, Gaston. Grammaire pratique du français d'aujourd'hui : langue parlée, langue écrite. 6me éd. revue. Paris: Librairie Hachette, 1968. xii, 419 p. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJB_MO1.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/FJB_MO1S