JLKDR_8003 Příprava disertační práce 3

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Iva Meitnerová (přednášející)
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h.c. (přednášející)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Jako disertační jsou akceptovány originální vědecké teoretické, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí zpřesňování projektu disertační práce a posuny v rozpracování disertační práce, a to zejména v návaznosti na předměty Metodologie jazykovědného výzkumu 1, 2 a Metodologie literárněvědného výzkumu 1, 2. Absolvováním předmětu student získává kompetence k řešení odborných otázek souvisejících s tématem disertační práce.
Osnova
  • Konkrétní obsahovou náplň předmětu pro daný semestr určuje školitel v souvislosti s tématem disertační práce.
Výukové metody
Konzultace, samostudium. Školitel si nechává v pravidelných intervalech předložit rozpracovávaný projekt a později text disertační práce a stanovuje úkoly pro další období.
Metody hodnocení
Kolokvium je uděleno na základě odborné rozpravy nad odevzdanou částí disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2016/JLKDR_8003