MA2BP_PAL2 Algebra a aritmetika 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen řešit úlohy a problémy z lineární algebry a bude schopen vysvětlit základní pojmy z lineární algebry.
Osnova
 • I. Vektorové prostory (Vektorový prostor nad číselným tělesem, podprostory vektorového prostoru, lineární závislost a nezávislost vektorů, báze a dimenze vektorového prostoru). II. Matice a determinanty(Pořadí a permutace, determinanty, algebra matic, hodnost matice, další vlastnosti a užití matic). III. Soustavy lineárních rovnic(Gaussova metoda řešení soustav lineárních rovnic, základní vlastnosti soustav lineárních rovnic, homogenní soustavy lineárních rovnic). IV. Euklidovské vektorové prostory(Skalární součin, velikost a odchylka vektorů, ortogonálnost). V. Lineární zobrazení vektorových prostorů (základní vlastnosti lineárního zobrazení, lineární transformace a její matice, vlastní vektory a vlastní hodnoty lineární transformace, ortogonální zobrazení, ortogonální matice).
Literatura
 • SLOVÁK, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 138 s. elektronicky dostupné na www.math.muni.cz/~slovak. ISBN nemá. info
 • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2 [Horák, 1993]. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 145 s. ISBN 80-210-0816-4. info
 • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. I [Horák, 1987]. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 196 s. info
 • BLAŽEK, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. 2 [Blažek, 1985]. Praha: SPN, 1985. 258 s. info
 • ŠMARDA, Bohumil. Lineární algebra [Šmarda, 1985]. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 159 s. info
 • BLAŽEK, Jaroslav. Algebra a teoretická aritmetika. I [Blažek, 1983]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 278 s. info
 • PONDĚLÍČEK, Bedřich. Lineární algebra [Pondělíček, 1981]. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1981. 217 s. info
 • BICAN, Ladislav. Lineární algebra [Bican, 1979]. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1979. 331 s. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu z předmětu MA7BP_CAL2.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu z předmětu MA2BP_CAL2 a úspěšné složení zkoušky z předmětu MA2BP_PAL1.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/MA2BP_PAL2