MA2BP_PZMA Základy matematiky

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (přednášející)
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí základních pojmů nutných pro studium navazujících matematických disciplín, dále zopakování a prohloubení znalostí ze střední školy. Všechny pojmy jsou uváděny do souvislostí se školskou matematikou.
Osnova
  • 1. Základy výrokové logiky a teorie množin.: výrok , výroková formule, skládání výroků, tautologie. Pojem množiny, množinové operace a jejich vlastnosti, Vennovy diagramy. Základy množinové algebry. Základy predikátové logiky, výrokové formy a jejich skládání, obecný a existenční výrok. 2. Typy důkazů v matematice. 3. Kartézský součin, binární relace v množině a její vlastnosti. 4. Základní číselné obory. 5. Zobrazení množin, jeho definice a základní typy. Posloupnosti a funkce jako zvláštní případy zobrazení. 6. Relace uspořádání, typy uspořádání, znázornění relace uspořádání Hasseovým diagramem. Největší a nejmenší prvek uspořádané množiny, maximální a minimální prvky. 7. Relace ekvivalence na množině, rozklady množin. 8. Reálné funkce jedné proměnné a jejich základní vlastnosti: definiční obor a jeho určení, monotonnost a ohraničenost. Funkce sudá, lichá a periodická. Složené funkce, inverzní funkce. 9. Elementární funkce, jejich grafy a základní vlastnosti.
Literatura
  • Řehák, Pavel. Základy matematiky. Doplňkový učební text. http://users.math.cas.cz/~rehak/vyuka.html
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemná zkouška (teorie + příklady). Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je zápočet z příslušného cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu z předmětu MA2BP_CZMA.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/MA2BP_PZMA