MA2MP_TEC1 Number Theory 1

Faculty of Education
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
Department of Mathematics - Faculty of Education
Supplier department: Department of Mathematics - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
MA2MP_TEC1/01: Tue 12:00–13:50 učebna 7, J. Panáčová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course, students should be able to: understand and be able to explain basic notions and theorems of number theory. Exploitations of number theory in teaching of mathematics.
Learning outcomes
Po absolvování předměty budou mít studenti znalosti z uvedených témat teorie čísel a budou schopni řešit úlohy a problémy v teorii čísel: Dělitelnost přirozených čísel, důkazy vybraných vět. Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, příklady. Prvočísla a některé jejich zajímavé vlastnosti. Kongruence o jedné neznámé a jejich řešení. Diofantické rovnice prvního stupně. Eulerova funkce, Eulerova věta, malá Fermatova věta, některé aritmetické funkce.
Syllabus
  • Divisibility of natural numbers, proofs of chosen theorems. The gratest common divisor, the least common multiple, exercises. Prime numbers and some of their interesting properties. Congruence of a single variable and their solutions. Indefinite equations. Euler's function, Euler's theorem, arithmetic functions
Literature
  • Znám, Štefan. Theória čísel. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1986. 207 s.
  • KOWAL, Stanislaw. Matematika pro volné chvíle (zábavou k vědě). 2. upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 323 s. info
  • BIAŁAS, Aleksander. O dělitelnosti čísel. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 97 s. info
  • VINOGRADOV, Ivan Matvejevič. Základy theorie čísel. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1953. 173 s. info
Teaching methods
Lecture providing to students an insight into the calculus of a structure of all inegers and natural numbers with aiming on mathematics of basic school.
Assessment methods
Written exam (60 %), credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2018/MA2MP_TEC1

Go to top | Current date and time: 22. 10. 2018 12:36, Week 43 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System