MSBP_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - NJ

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Mgr. Pavla Petrová (cvičící)
Mgr. Bc. Adéla Straková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSBP_NFF1/01: St 13:00–14:40 učebna 65, A. Kovářová
MSBP_NFF1/02: Pá 22. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 29. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 6. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 13. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 20. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 27. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 3. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 10. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 24. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 1. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 8. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 15. 12. 11:10–12:50 učebna 42, P. Petrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů a diftongů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale und der Diphthonge zu erklären, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Nach dem Seminar sind die Studierenden fähig: - die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale und der Diphthonge zu erklären; - die Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren; - phonetische Grundterminologie zu verstehen; - einen deutschen Text mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache vorzulesen;
Osnova
  • 1. Nácvik výslovnosti německých vokálů a diftingů s důrazem na fonémy, které se v češtině nevyskytují. 2. Německý přízvuk. 3. Redukce nepřízvučných slabik. 4. Práce se slovní zásobou a gramatikou z fonetického hlediska z lekcí používané učebnice v jazykových cvičeních.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
  • HIRSCHFELD, Ursula. Phonothek intensiv : Aussprachetraining. Edited by Kerstin Reinke - Eberhard Stock. München: Klett-Langenscheidt, 2013. 176 s. ISBN 9783126063852. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých vokálů a diftongů, aktivní účast při výuce, domácí přírava.
Metody hodnocení
Zápočet; přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou německou výslovnost. Testat; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/MSBP_NFF1