NJ010 Fonetika němčiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 8 konzultací v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Mgr. Pavla Petrová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ010/01: St 13:00–14:40 učebna 65, A. Kovářová
NJ010/02: Pá 22. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 29. 9. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 6. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 13. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 20. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 27. 10. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 3. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 10. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 24. 11. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 1. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 8. 12. 11:10–12:50 učebna 42, Pá 15. 12. 11:10–12:50 učebna 42, P. Petrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů a diftongů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale und der Diphthonge zu erklären, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Nach dem Seminar sind die Studierenden fähig: - die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale und der Diphthonge zu erklären; - die Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren; - phonetische Grundterminologie zu verstehen; - einen deutschen Text mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache vorzulesen.
Osnova
  • 1. Nácvik výslovnosti jednotlivých německých vokálů a diftongů, především fonémů, které se v češtině nevyskytují. 2. Vnímání zvukové výstavby slov v souvislosti s charakterem německého přízvuku. 3. Redukce hlásek a slabik v nepřízvučném postavení.
Literatura
    povinná literatura
  • Phonothek intensiv : Aussprachetraining. Edited by Ursula Hirschfeld - Kerstin Reinke - Eberhard Stock. Berlin: Langenscheidt, 2007. 176 s. ISBN 9783468497643. info
    doporučená literatura
  • Phonothek intensiv Aussprachetraining. Edited by Ursula Hirschfeld - Kerstin Reinke - Eberhard Stock. Berlin: Langenscheidt, 2007. 2 CD. ISBN 9783468497667. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminář; nácvik výslovnosti německých vokálů a diftongů, aktivita při výuce a vypracovávání zadaných domácích úkolů.
Metody hodnocení
Zápočet; přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou výslovnost. Testat; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.