NJ020 Fonetika němčiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 8 konzultací v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Mgr. Pavla Petrová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ020/Kombi01: Pá 22. 2. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 1. 3. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 8. 3. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 15. 3. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 22. 3. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 29. 3. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 5. 4. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 12. 4. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 26. 4. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 3. 5. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 10. 5. 10:00–11:50 učebna 2, A. Kovářová
NJ020/Prez01: Po 10:00–11:50 učebna 65, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování semináře budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých konsonantů a asimilačních jevů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Důraz je kladen na osvojení zásad správné německé výslovnosti a zvládnutí metodiky odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Tato metodika bude cíleně zaměřena na práci s dětmi v předškolním věku. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Konsonanten zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Student je schopen mluvit a číst text v německém jazyce se správnou výslovností. Dovede charakterizovat rozdíly mezi německou a českou výslovností. Ovládá analýzu německého textu z fonetického hlediska. Je schopen koncipovat a vyhledávat vhodné materiály pro výuku německé výslovnosti. Der Student ist befähigt zu sprechen und Texte in deutscher Sprache mit einer richtigen Aussprache zu lesen. Er kann die Unterschiede zwischen der deutschen und der tschechischen Aussprache charakterisieren. Er beherrscht die Analyse eines deutschen Textes aus phonetischer Sicht. Er kann geeignete Materialien zur Vermittlung der deutschen Aussprache konzipieren und aufsuchen.
Osnova
  • 1. Charakteristika artikulačních jevů suprasegmentální roviny německého jazyka. 2. Práce s textem z fonetického hlediska. 3. Metodika odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. 4. Sestavení materiálové sbírky pro nácvik správné výslovnosti v rané výuce německého jazyka (říkadla, písničky, obrázky apod.).
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých konsonantů, asimilace a suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny.
Metody hodnocení
Ústní zkouška; přednes krátkého německého textu, zvládnutí zásad správné německé výslovnosti. Mündliche Prüfung; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.