EN

PdF:NJ_D510 Online gramatika B1 - Informace o předmětu

NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1)

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Mgr. Daniela Bednaříková (pomocník)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Mgr. Barbora Kousalová (pomocník)
Zdeněk Paluřík (pomocník)
PhDr. Mgr. Vojtěch Štilec (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Deutschkenntnisse auf Niveau A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz slouží k procvičení a upevnění používání vybraných gramatických témat. Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky používat vybrané procvičené gramatické jevy na úrovni B1+ podle SERRJ.
--
In diesem Kurs werden Sie selbsständig ausgewählte Grammatikthemen kennenlernen und festigen. Am Kursende sollen Sie diese Grammatikthemen auf dem Niveau (laut GER) B1+ praktisch anwenden können.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen prakticky používat vybrané procvičené gramatické jevy na úrovni B1+ podle SERRJ.
--
Am Kursende sollen Sie diese Grammatikthemen auf dem Niveau (laut GER) B1+ praktisch anwenden können.
Osnova
 • - Präteritum; - Pefekt; - Konjunktiv II; - Modalverben; - Passiv; - Trennbare und untrennbare Verben; - Verben mit Präpositionen + Präpositionalpronomen; -- Präpositionen: -- Präpositionen mit Genitiv, Dativ und Akkusativ + Wechselpräpositionen; -- Lokale Präpositionen; -- Temporale Präpositionen; - Wortstellung; - Reflexive Verben; - Deklination der Adjektive; - Komparativ und Superlativ; - Relativsätze + Relativpronomen – Relativpronomen; - Verneinung.
Literatura
  povinná literatura
 • veškeré materiály jsou vloženy v interaktivní osnově předmětu
  neurčeno
 • BUSCHA, Anne a Szilvia SZITA. B Grammatik : Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache : Sprachniveau B1, B2. Illustrated by Jean-Marc Deltorn. 1. Auflage. Liepzig: Schubert Verlag, 2011. 266 stran. ISBN 9783941323100. info
 • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. 1. Auflage. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 240 stran. ISBN 9783190116577. info
 • RUSCH, Paul a Helen SCHMITZ. Einfach Grammatik : Űbungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Berlin: Langenscheidt, 2007. 271 s. ISBN 9783468494963. info
 • HERING, Axel, Michaela PERLMANN-BALME a Magdalena MATUSSEK. Übungsgrammatik :Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2002. 248 s. ISBN 3190016577. info
 • HALL, Karin a Barbara SCHEINER. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 431 s. ISBN 3190074488. info
Výukové metody
E-Learning-Kurs
Metody hodnocení
Der Kurs kann nach eigener Wahl der Teilnehmer entweder mit einem „Zapocet“ oder einem „Kolokvium“ abgeschlossen werden. Für den Zapocet müssen die Studierenden drei Online- Zwischenteste bestehen und Reflexionsbögen ausfüllen. Studierende, die den Kurs mit einer Prüfung abschließen möchten, müssen zusätzlich auch einen Online-Abschlusstest zu allen geübten Themen bestehen.
--
Kurz je dle vlastní volby možno ukončit buď zápočtem nebo zkouškou. Pro získání zápočtu musí studenti složit tři online průběžné testy k procvičovaným tématům a vyplnit zpětnovazebné formuláře ke kurzu. Studenti, kteří si zvolí ukončení zkouškou, musí navíc uspět u online závěrečného testu ke všem procvičovaným tématům.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2019/NJ_D510/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: online kurz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/NJ_D510