OV3BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 17:00–17:50 učebna 30
Předpoklady
OV3BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 && NOW ( OV3BP_SPT2 Sem. k dějinám polit. teorií 2 )
Předpokladem zápisu DPT2 je ZK z DPT 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat politické teorie 20. a 21. století.
Osnova
 • Dějiny politických teorií 20. století. Sociologie v politické teorii 20. století. Kritická teorie frankfurtské školy. Existencialismus-člověk, svoboda, společnost. Politická filosofie křesťanského personalismu. Liberální koncepce státu a sociální spravedlnosti. Komunitarismus a liberalismus. Nové teorie společenské smlouvy. Pojem totality v dílech H. Arendtové a R. Arona. Teorie demokracie ve 20. století (R. Dahl, K. Popper). Perspektivy postkapitalistické a postsocialistické společnosti- P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama , A. a H. Tofflerovi, S. Huntington, F. Zakaria, Noam Chomský.
Literatura
  doporučená literatura
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. info
 • Velké postavy politické filosofie. Edited by Jaromír Žegklitz, Translated by Roman Civín. Praha: Občanský institut, 1996. 223 s. ISBN 80-901659-5-8. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Krize demokracie ve 20.století a Evropa. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 182 s. ISBN 978-80-210-5346-5. info
  neurčeno
 • CABADA, Ladislav a Michal KUBÁT. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 445 s. ISBN 80-86432-41-6. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1. info
 • Heywood, Andrew: Politologie. Praha, Eurolex Bohemia 2004
 • DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 350 s. ISBN 978-80-210-6487-4. info
 • GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ a Jozef LYSÝ. Občan a občanská společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 242 s. ISBN 978-80-210-6606-9. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Informace učitele
Student si může zapsat předmět OV2BP_DPT2 jenom v tom případě, pokud má ZK z OV2BP_DPT1. Předpokladem ZK z OV2BP_DPT2 je získání zápočtu z předmětu OV2BP_SPT2. U ZK z OV2BP_DPT2 student odpovídá písemně na 3 zadané otázky, pokud tak prokáže základní orietaci v problematice, pokračuje v ústní zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/OV3BP_DPT2