OV3BP_RE Religionistika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět religionistice. Náboženství představuje jeden z nejvýznamnějších kulturních jevů, formujících jak kolektivní, tak individuální myšlení a postoje lidí v celých lidských dějinách. Pochopení podstaty tohoto jevu i jeho jednotlivých forem je tedy nejen jedním z klíčů k pochopení dějin, nýbrž i současnosti a sebe sama v ní. Předmět je zaměřen nejen na postižení základních náboženských směrů našeho současného světa, nýbrž i na postižení všech fideistických prvků lidského myšlení, patřících do náboženství svou povahou, běžně však do něho nezahrnované.
Osnova
  • 1.Tři funkce náboženských představ 2.Současné postavení a role náboženství _ výzva k hledání kořenů 3.Mýtus a jeho pokračování v náboženství 4.Orientální soustavy - konfuciánství, taoismus, hinduismus buddhismus 5.Starověká náboženství raných kultur Egypta a Mezopotámie 6.Judaismus 7.Islám 8.Křesťanství a jeho současné formy - pravoslaví, katolicismus, protestantismus 9.Současná(quasi)křesťanská a postmoderní náboženská hnutí 10.Celkové zhodnocení role náboženství v dějinách, současnosti a budoucnosti
Literatura
  • Korán. Edited by Ivan Hrbek. Vyd. 7., V tomto překladu 3. Praha: Academia, 2000. 797 s. ISBN 8020002464. info
  • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 343 s. ISBN 80-86005-53-4. info
  • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. Translated by Kateřina Dejmalová. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 463 s. ISBN 80-86005-19-4. info
  • ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení. 1, Od doby kamenné po eleusinská mystéria : Histoire des croyances et des idées religieuses. 1, de l'âge de la pierre aux mysteres d'Eleusis (Orig.). 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. 429 s. info
  • KONFUCIUS. Rozpravy : hovory a komentáře. Edited by Augustin Palát, Translated by Vincenc Lesný - Jaroslav Průšek. Vyd. tohoto překl. 2., kome. Praha: Mladá fronta, 1995. 180 s. ISBN 8020402950. info
  • KONFUCIUS. Hovory. Translated by Zdeněk Haštaba. Vyd. 1. Bratislava: CAD Press, 1994. 159 s. ISBN 8085349434. info
  • LAOZI. Tao-Te-Ťing : kniha o Tao a ctnosti. Edited by F. H. Richard, Translated by Kuo-ying Chang. Vyd. 1. Bratislava: CAD Press, 1994. 183 s. ISBN 808534937X. info
  • Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání kralického z r. 1613 : Bible (Unif.). Praha: Česká biblická společnost, 1991. info
  • Písmo svaté Starého a Nového zákona, včetně deuterokanonických knih, podle ekumenického vydání z roku 1985. 2. katolické vyd. Praha: Zvon, 1991. 283 s., [4. ISBN 80-7113-009-5. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ústní zkouška; písemný test; úspěšnost: 75 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.