OVp106 Etika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 16:00–16:50 učebna 35
Předpoklady
NOW ( ovp107 Seminář k etice )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoct studentům získat přehled v současných etických teoriích v návaznosti na současné morální problémy společnosti.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vnímat různé etické kontexty současných problémů
- předkládat odůvodněná rozhodnutí ohledně konkrétních morálních problémů
- projevit přehled o současných etických teoriích
- srovnat současné etické teorie při řešení konkrétního problému
Osnova
 • 1) Osamělý člověk tváří v tvář globálním ohrožením - ekologická krize, světová chudoba, střet kultur. ztráta smyslu, úniky, osamělost, ztráta mravní orientace, svět zábavy. Sociologická kritika podle G. Lipovetského. 2) Příklad selhání modernizačního procesu – nacismus, komunismus. Otázky historické a kolektivní viny podle K. Jaspersa a G. Schwanové. 3) Postmoderní krize podle A. Finkielkrauta. 4) Humanistická morálka a výchova podle E. Fromma, podstata humanistického svědomí. 5) Ontologie a etika. Morální výzvy a riziká konstituování biofilní ekonomiky. 6) Nový životní styl LOHAS. Podnikatelská etika. Ekologismus a ekonomizmus. 7) Profesijní etiky. Učitelská etika. 8) Etická výchova jako prosociální výchova? 9) Etika autenticity C. Taylora. Multikulturalismus. 10) Feminizmus v etice. 11) Politická etika. 12) Scifi a morální dilemy v beletrii. Význam simulace.
Literatura
  povinná literatura
 • VALACH, Milan. Češi v neklidné době. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2006. 308 s. I. ISBN 80-86263-75-4. info
  doporučená literatura
 • VALACH, Milan. Podstata totalitní zkušenosti a její současný význam. In Marie Holá. Demokracie jako hodnota a problém. první. ČR: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 68-73, 112 s. ISBN 978-80-7372-707-9. info
 • A study in business ethics. Edited by Rituparna Raj. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2009. 166 p. ISBN 9788184880960. info
 • VALACH, Milan. Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu. druhé, podstatně rozšířené. ČR: Grimmus, 2009. 408 s. filosofické problémy současnosti. ISBN 978-80-902831-5-2. URL info
 • A companion to ethics. Edited by Peter Singer. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007. xxii, 565. ISBN 9780631187851. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu- zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v rozsahu nejméně 10 norm. stran a opírající se o nejméně dvě monografie. Práce musí obsahovat vlastní stanovisko k navrhovaným řešením, a to stanovisko teoreticky zdůvodněné. Vlastní názor studenta(ky) musí být rozveden až do praktických návrhů pro pedagogickou praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/OVp106