PVCKC_ZMV Základy multikulturní výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do problematiky multikulturní výchovy, výchova k toleranci a porozumění mezi národy, výchova proti rasismu a násilí, interkulturalita, problematika migrace z pohledu historie a současnosti, situace národnostních menšin u nás, Češi a Romové – vzájemné soužití, úvod do světových náboženství, nová náboženská hnutí, situace imigrantů v České republice, rasismus a jeho produkty, diskriminace a netolerance ve společnosti.
Osnova
 • Objasnění pojmů jako je rasismus a jeho produkty, diskriminace, rasové násilí, multikulturalita, interkulturalita, kulturní šok, xenofobie, intolerance, pogrom, fundamentalismus, terorismus, agrese, holocaust, genocida, atd. Migrace – historie a současnost, přistěhovalectví v našich podmínkách, azylová politika ČR. Současná situace v České republice – národnostní menšiny u nás. Češi a Romové – historická hlediska a perspektivy. Multikulturní výchova – interkulturní, multietnická. Úvod do lidských práv. Antisemitismus – nejvytrvalejší zášť v dějinách lidstva. Církve, náboženství, sekty.
Literatura
 • GULOVÁ, Lenka. Antisemitismus dnes? Proč? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 5 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Budeme někdy hovořit o migraci jako o jevu z minulosti? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 7 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Co nám přináší multikulturní výchova? In Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako specializace ve vzdělávání pedagogů? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova v prostředí Katedry sociální pedagogiky PdF MU. In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. In In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4676-4. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • GULOVÁ, Lenka. Ženy a muži - jsou si skutečně rovni? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 7 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • SEKOT, Aleš. Multikulturní výchova - nedílná součást studia sociální pedagogiky. In Sborník příspěvků absolventů, studentů a učitelů oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: IMS, 2004. s. 77-86. ISBN 80-9029836-4-6. info
 • Multikulturní výchova v teorii a praxi. Edited by Lenka Gulová - Ema Štěpařová. Brno: Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně :, 2004. 231 s. ISBN 80-86633-14-4. info
 • JANÍK, Tomáš. Multikulturní výchova. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. s. 93-96. ISBN 80-7315-011-2. info
 • 4. setkání Hnutí R :v Praze 1.-2. prosince 1995 : Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). Edited by Jaroslav Balvín. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996. 135 s., [2. ISBN 80-902149-0-8. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
esej
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.