Pd1ZK_DVL1 Methodology - Elementary Geography 1

Faculty of Education
Spring 2005
Extent and Intensity
0/0/10. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Miloslava Machalová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Miloslava Machalová, CSc.
Department of Education - Faculty of Education
Contact Person: Ludmila Bauerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Transmisívní a konstruktivistické přístupy k učení a vyučování vlastivědy. Prostor, čas a hodnoty (časoprostor a hodnoty) ve vlastivědném vyučování. Konstrukce významů, podstata konstruktivistických učebních úloh. Identifikace vstupních podmínek (prekoncepce a miskoncepce žáků), asimilační schémata, asimilace, akomodace, kognitivní konflikt, ekvilibrace (konceptuální změna, kognitivní zlom) ve výzkumných sondách studentů - např. zjišťování prekoncepcí, naivních teorií dětí ve vztahu k učivu vlastivědy, jejich interpretace a využití v projektování učiva. Centrace a decentrace myšlení v procesech učení u žáků ve vlastivědě.
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: konzultace
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 10 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2005/Pd1ZK_DVL1