RJ1043 Pravopisná cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Aneta Čermáková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevnění dovedností správného písemného projevu v ruštině, rozšíření znalostí pravidel ruského pravopisu výběrem těch kapitol, které studentům působí obtíže, rozvíjení jazykové kompetence s použitím dříve osvojené slovní zásoby a poznatků z lingvistických disciplín (fonetické a morfologické jevy).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- správně psát rusky;
- vysvětlit zvláštní případy použití a psaní souhláskových skupin;
- aplikovat nabyté vědomosti při tvoření ruských vět;
- použít získané informace k rozvíjení písemného projevu v ruštině.
Osnova
 • 1. Zvláštní případy použití „э“, „й“, „и“.
 • 2. Znělé a neznělé souhlásky.
 • 3. Pravopis prefixů, které končí na „с“, „з“.
 • 4. Pravopis podstatných jmen, tvořených složením.
 • 5. Pravopis dvou stejných souhlásek v podstatných jménech.
 • 6. Pravopis přídavných jmen.
 • 7. Psaní jedné a dvou „н“ v sufixech přídavných jmen.
 • 8. Pravopis příslovcí.
 • 9. Pravopis spojek.
 • 10. Pravopis předložek.
 • 11.Pravopis částic.
 • 12. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • ROZENTAL, D. E., I. B. GOLUB a M. A. TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: AJRIS PRESS, 2010. ISBN 978-5-8112-4098-2. info
 • GOLUB, Irina Borisovna a Ditmar El'jaševič ROZENTAL'. Sbornik upraženij po russkoj orfografii i punktuacii. Moskva: Russkij jazyk, 1994. 192 s. ISBN 5200020778. info
  doporučená literatura
 • ROZENTAL', Ditmar El'jaševič. Russkij jazyk na otlično : pravila i upražnenija. Moskva: Oniks, 2009. 302 s. ISBN 9785946665483. info
 • ROZENTAL', Ditmar El'jaševič a Margarita Aleksejevna TELENKOVA. Spravočnik po russkomu jazyku : slovar' lingvističeskich terminov. Moskva: Oniks, 2008. 623 s. ISBN 9789851656208. info
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
Výukové metody
Plnění domácích úkolů; teoretická příprava; čtení a poslech ruských textů, překladová a pravopisná cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. pravidelná aktivní účast na seminářích;
2. průběžné plnění zadávaných úkolů na základě osvojené teoretické látky a odborné terminologie.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/RJ1043