RJ2BP_KLP1 Klasická ruská literatura 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Anna Kolesnikova (pomocník)
Garance
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní přehled o vývoji ruské literatury od počátků po naturální školu jako iniciační fázi ruského realismu. Na konci kurzu by měl student mít základní informace o ruské literatuře tohoto období na základě přednášky, semináře a vlastní četby a být schopen číst a analyzovat vybrané literární texty tohoto období.
Osnova
 • 1) Periodizace ruské literatury, hlavní etapy jejího vývoje a dominantní díla (11.-17. století) 2) Počátky sekularizace a evropeizace ruské literatury v 17. století; Důsledky reforem Petra I. v kultuře a literatuře 4) Zrod novověké ruské poezie, prózy, románu 5) Literární směry v ruském 18. a na počátku 19. století (ruská renesance, klasicismus, sentimentalismus, preromantismus, romantismus) 6) Zrod ruského realismu
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  doporučená literatura
 • DOHNAL, Josef. Russkaja literatura XVIII veka : izbrannyje teksty I. : chrestomatija. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 266 s. ISBN 9788021064980. info
 • KOVAČIČOVÁ, Oľga. Kontexty ruskej litratúry : aspekty tradície v ruskej literatúre 11.-20. storočia. Edited by Margareta Kontrišová. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 1999. 214 s. ISBN 8022405507. info
 • KOPANIČÁK, Juraj. Istorija drevnej russkoj literatury. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 288 stran. ISBN 8022306487. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • MATHAUSEROVÁ, Světla. Cestami staletí : systémové vztahy v dějinách ruské literatury. Praha: Univerzita Karlova, 1988. info
 • PAROLEK, Radegast a Jiří HONZÍK. Ruská klasická literatura : [1789-1917]. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977. 629 s. info
Výukové metody
Přednáška. Analýza děl ruské klasické literatury, zařazení do kontextu doby. Studenti čtou samostatně doporučenou a povinnou literaturu. Kontrola samostatné povinné četby (dříve KCx2) bude prověřena při ukončení předmětu: 1. I. S. Turgeněv: Lovcovy zápisky (Записки охотника) 2. L. N. Tolstoj: Vojna a mír (Война и мир) 3. A. I. Gončarov: Oblomov (Обломов) 4. F. M. Dostojevskij: Zločin a trest (Преступление и наказание) 5. A. P. Čechov: Višňový sad (Вишнёвый сад) 6. A. A. Blok: Verše o překrásné dámě (Стихи о прекрасной даме); Незнакомка (стихотворение) 7. S. A. Jesenin: Anna Sněgina (Анна Снегина); Письмо матери (стихотворение) 8. K. D. Balmont: Камыши (стихотворение) 9. V. V. Majakovskij: Štěnice (Клоп); Oblak v kalhotách (Облако в штанах)
Metody hodnocení
Písemný test v ruštině obsahuje: 1. část: Ruská klasická literatura I (periodizace ruské literatury, přelom 18.-19. století a 1. polovina 19. století - viz interaktivní osnova v IS + doporučená literatura). 2. část: Kontrola přečtení povinné literatury (seznam povinné četby, která bude na konci semestru prověřena je v části "Výukové metody". Hodnocena je obsahová i jazyková správnost.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
K přednášce je doporučeno registrovat volitelný seminář KLS1, bez kterého je student povinen samostatně doplnit znalosti primární literatury: M. V. Lomonosov, I. A. Krylov, A. N. Radiščev, N. M. Karamzin, V. A. Žukovskij, A. S. Gribojedov, A. S. Puškin, M. J. Lermontov.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2BP_KLP1