RJ2BP_KLP2 Klasická ruská literatura 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Dobrá znalost ruského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen - použít informace týkající se problematiky tzv. zlatého a stříbrného období ruské literatury - zapojit historii ruské literatury do souvislosti k historickým a politickým poměrům země (získané v předchozích kurzech); - rozumět a vysvětlit pojmy jako positivismus, realismus, kritický realismus, naturalismus - rozumět a vysvětlit významu hnutí jako děkabristé, slavjanofilové, západníci, revoluční demokraté, narodnici, narodovolci a jejich odraz v literatuře - rozumět vztahu stylů, směrů a žánrů v jejich historickém vývoji; porozumění specifiku ruské moderny a avantgardy
Osnova
 • Osnova ruské literatury II.
 • 1. Periodizace ruské literatury 2. pol. 19. stol. a začátku 20. stol.
 • 2. Realismus a positivismus – dominanty 2. pol. 19. stol.
 • 3. Vývoj ruské prózy od tzv. přirozené školy, dominantní žánry: fyziologická črta, povídka, novela (A. I. Gercen, A. V. Družinin, I.
 • S. Turgeněv, M. Saltykov-Ščedrin, L. N. Tolstoj, N. Leskov, V. Garšin, V. Korolenko)
 • 4. Specifika ruského románu (A. Gercen, N. Černyševskij, I. Turgeněv, I. Gončarov, M. Saltykov-Ščedrin, N. Leskov, F. Dostojevskij, L. N. Tolstoj)
 • 5. Vývoj ruského dramatu (I. Turgeněv, M. Saltykov-Ščedrin, A. Ostrovskij, A. Suchovo-Kobylin, L. N. Tolstoj, A. Čechov, M. Gorkij, D. Merežkovskij, V. BA. Blok, L. Andrejev)
 • 6. Vývoj ruské poezie, žánr poemy- realismus (N. Někrasov), čistá poezie (F. Ťutčev, A. K. Tolstoj, A. Fet, S. Nadson)
 • 7. Hlavní představitelé ruské kritiky (V. Bělinskij, A. Gercen, N.Černyševskij, N. Dobroljubov, D. Merežkovskij )
 • 8. F. M. Dostojevskij
 • 9. L. N. Tolstoj
 • 10. A. P. Čechov
 • 11. Specifika ruské povídky a románu na přelomu 19.-20. stol. (A. Čechov, M. Gorkij, D. Merežkovskij, I. Bunin, V. Brjusov, L. Andrejev, A. Remizov)
 • 12. Poezie ruské moderny a avantgardy - impresionismus, dekadence, symbolismus, secese, akmeismus, futurismus (V. Solovjov, D. Merežkovskij, Z. Gippius, I. Bunin, V. Brjusov, K. Balmont, A. Blok, A. Bělyj, N. Gumiljov, A. Achmatovová, O. Mandelštam, V. Chlebnikov, M. Majakovskij, B. Pasternak, M. Cvetajevová)
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
  doporučená literatura
 • Manifesty ruského symbolismu. Edited by Simona Koryčánková - Pavel Klein. 1. vydání. Brno: Katedra ruského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. 151 stran. ISBN 8021030305. info
 • HLAVÁČEK, Antonín a Jaroslav ŽÁK. Výběr textů z ruské literatury 20. století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 204 s. ISBN 8071841293. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • Ústav slovanských literatur a literární komparatistiky : výběrová bibliografie. Edited by Miroslav Mikulášek. Vyd.1. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 55 s. ISBN 8021006617. info
 • HONZÍK, Jiří a Radegast PAROLEK. Ruská klasická literatura. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 629 s. info
 • LICHAČEV, Dmitrij Sergejevič. K pramenům ruského realismu. Praha: Lidové nakladatelství, 1975. info
Výukové metody
Přednáška. Analýza děl klasické ruské literatury, zařazení do kontextu doby. Studenti čtou knihy dle následujícího seznamu povinné literatury: 1. I. Bunin: Pán ze San-Franciska (ГосподинизСан-Франциско) 2. M. Gorkij: Старуха Изергиль; На дне 3. J. Zamjatin: Мы 4. M. Zoščenko: Aristokratka (Аристократка); Lázně (Баня); Nervózní lidé (Нервныелюди) 5. M. Šolochov: Родинка (из сборника:Донские рассказы) 6. A. Achmatovová: Rekviem (Реквием) 7. B. Pasternak: Doktor Živago (ДокторЖиваго) 8. M. Bulgakov: Mistr a Markétka (Мастер и Маргарита) 9. A. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče (ОдинденьИванаДенисовича)
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška v ruštině, prověrka četby doporučené literatury (minimálně 15 titulů za rok). Hodnocena je obsahová i jazyková správnost odpovědí.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=3764;kod=RJ2BP_KLP2;furl=%2Fel%2F1441%2Fjaro2008%2FRJ2BP_KLP2%2Fum%2F;info=
Četba vybraných literárních děl slouží k tomu, aby studenti hlouběji pochopili přednášenou problematiku a bude taktéž prověřována v rámci zkoušky z předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2BP_KLP2