RV2RC_2VC Výživa člověka

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
konzultace. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student po absolvování předmětu bude schopen: - chápat základní výživová doporučení odvozená od fyziologických potřeb lidského organismu; - aktivně aplikovat výživová doporučení ve svém každodenním životě; - popsat anatomii a fyziologii trávící soustavy; - chápat energetickou bilanci, energetický příjem a výdej; - definovat bazální metabolismus a energetické nároky organismu vzhledem k pohlaví, věku, fyzické aktivitě a zdravotnímu stavu; - definovat důležité vitamíny, minerální a stopové prvky ve výživě; - vysvětlit výživu v průběhu ontogenetického vývoje (novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescent)
Osnova
 • Okruhy: 1.Význam výživy. Základní složky výživy. 2.Anatomie a fyziologie trávicí soustavy. 3.Energetická bilance. Energetický příjem a výdej. Bazální metabolismus, energetické nároky organismu vzhledem k pohlaví, věku, fyzické aktivitě a zdravotnímu stavu. 4.Metabolismus základních živin (sacharidy, bílkoviny, tuky). 5.Vitamíny – rozdělení, zdroj, vstřebávání, význam pro organismus, rizikové faktory. 6.Minerální a stopové prvky ve výživě. 7.Regulace vody v těle a pitný režim. 8.Výživová doporučení. Aktuální problematika zdravého způsobu stravování. Výživový stav v ČR. 9.Nadměrný, snížený příjem potravy a jeho vliv na zdravotní stav. Poruchy přijmu potravy. Mentální anorexie, mentální bulimie. Dietování. Nadváha a obezita. 10.Potravinové alergie a dietní režimy u vybraných druhů onemocnění (diabetes mellitus, celiakie, fenylketonurie aj.) 11.Výživa v průběhu ontogenetického vývoje (novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescent). 12.Alternativní způsoby stravování. 13.Stravovací zvyklosti ve vybraných evropských a mimoevropských
Literatura
  povinná literatura
 • www.viscojis.cz/teens/
 • MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a výživa. Šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-069-5. info
  doporučená literatura
 • www.vyzivaspol.cz; http://www.efsa.europa.eu/; http://www.bezpecnostpotravin.cz/, www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi
 • Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole : příručka pro učitele. Edited by Vladislav Mužík. Brno: Paido, 2007. 150 stran. ISBN 9788073151560. info
  neurčeno
 • Výživa v dětském věku. Edited by Jiří Nevoral. 1. vyd. Praha: Nakladatelství H+H, 2003. 434 s. ISBN 80-86022-93-5.
 • KRCH, F. D. a kol. Poruchy příjmu potravy. Praha 1999. Grada. ISBN 80-7169-627-7
 • TLÁSKAL P. a kol. Výživa a potraviny pro zdraví. Praha : Společnost pro výživu, 2016, ISBN 978-80-906659-0-3
 • BLATNÁ J. a kol. Výživa na začátku 21. století. Praha : Společnost pro výživu, 2005.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení které jsou doplněny prezentacemi.
Metody hodnocení
Student vypracuje seminární práci a úspěšně absolvuje závěrečný znalostní test o 20ti položkách hodnocených jednobodově. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné dosáhnout 16 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RV2RC_2VC