SP4MP_PXS3 Pedagogická praxe souvislá 3

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 4 týdny pedagogické praxe souvislé. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP4MP_PXS2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Intervence u dětí a žáků s SVP dle zvoleného zaměření studia v praxi.
Výstupy z učení
Outcomes: students have the knowledge to apply theoretical knowledge into practice student has the knowledge of the practical use of diagnostic materials student has the knowledge to reflect obtained abilities in practice
Osnova
  • Cílené pozorování žáka; strukturované pozorování, záznam; návrhy intervence
Literatura
  • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele. In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 143-145, 3 s. ISBN 80-86633-67-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
  • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum, Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 16-19, 4 s. ISBN 80-210-3378-9. info
  • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
4 týdny - souvislá odborná praxe
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Podmínky: vedení deníku praxe; potvrzení protokolu o praxi;
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
4 týdny pedagogické praxe souvislé.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.