SPKRC_OPR2 Odborná praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
20 hod. praxe. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborná praxe bude realizována ve státních i nestátních logopedických a surdopedických zařízeních, v dětských rehabilitačních stacionářích, ve speciálně pedagogických centrech a středicích rané péče, v organizacích pro sluchově postižené, v kurzech znakového jazyka, ve výběrových seminářích komunikace sluchově postižených pro studenty prezenční formy speciální pedagogiky, specializace logopedie se surdopedií.
Osnova
  • Logopedická intervence u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností; intervence u sluchově postižených
Literatura
  • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999. 93 s. ISBN 8085931737. info
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2009/SPKRC_OPR2