SPLBK_SPLS Speciálně pedagogická diagnostika logopedická a surdopedická

Pedagogická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0/16. 16 hodin. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Předpoklady
Předmět je vyučován v rámci studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní poznatky o diagnostice narušené komunikační schopnosti, o diagnostice sluchových poruch. Student zvládne problematiku speciálně pedagogické diagnostiky v oblasti logopedie a surdopedie, metody diagnostiky jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti zejména v dětském věku, na diagnostické metody a techniky u sluchového postižení.
Osnova
  • Metody logopedické diagnostiky. Metody diagnostiky sluchového postižení. Mezioborová spolupráce. Pomůcky a přístroje, testy a metody užívané při vyšetření.
Literatura
  • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Illustrated by Richard Šmarda. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2007. iv, 212. ISBN 9788025118290. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 243-281. ISBN 80-210-3977-9. info
  • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. info
  • KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka : správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství, 2003. 125 s. : i. info
  • LEJSKA, Mojmír, Zdeněk KABELKA a Radan HAVLÍK. Diagnostika a léčba těžce sluchově postižených nejmenších dětí. Otolaryng a Phoniatr /Prague/, 2002, roč. 51, č. 2, s. 100-108. info
  • MONATOVÁ, Lili. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. 92 s. ISBN 8085931869. info
  • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
  • MOJŽÍŠEK, Lubomír, Lili MONATOVÁ a Miroslav KOŘÍNEK. Teoretické otázky pedagogické diagnostiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 161 s. info
Výukové metody
konzultace, praktická výuka, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
1.Zpracování případové studie dítěte s narušeným vývojem řeči. 2.Zpracování případové studie dítěte se sluchovým postižením. 3.Předmět je ukončen testem (podmínkou úspěšného zvládnutí je 75% správných odpovědí); 4.Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.