SPp003 Inclusive Education

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp003/01: každé sudé pondělí 14:00–15:50 centrum, I. Márová
SPp003/02: každé liché pondělí 14:00–15:50 centrum, I. Márová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of this course is to gain basic knowledge about inclusive education and provision for students with special educational needs in mainstream schools. The course topics consisted of the introduction to inclusive education terminology, description of conditions of inclusive education and provisions for students with special educational needs depending on their difficulties. The emphasis will be given to comparison of inclusive educational conditions in foreign countries compare to the Czech Republic.
Výstupy z učení
After the course, student will be able to: define general terms in connection with inclusive education; describe the elements of contemporary provision for students with special educational needs; define factors influencing effectivity of inclusive education.
Osnova
  • Introduction to terminology of inclusive education. Factors influencing inclusive education – internal and external factors supporting development of inclusive school environment. Development of supportive relationship among teachers and cooperation in multidisciplinary team (shared problem solving, co-teaching method, counselling). Establishment of effective communication with parents. Classroom conditions (INCLUDE Strategy and its implementation). Supportive measures for students with special educational needs.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0. info
  • HEWARD, William L. Exceptional children : an introduction to special education. 10th ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 664. ISBN 9781292022024. info
  • FRIEND, Marilyn a William D. BURSUCK. Including students with special needs : a practical guide for classroom teachers. 6th ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 492. ISBN 9781292021416. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0. info
  • VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0. info
  • PANČOCHA, Karel. Index for Inclusion as a Tool for Measuring Participationof Studentswith SEN. In Jyväskylä University of Applied Sciences. 2010. info
  • HAMMEKEN, Peggy A. The teacher's guide to inclusive education : 750 strategies for success : a guide for all educators. Thousand Oaks: Corwin Press, 2007. vi, 343. ISBN 9781890455101. info
Výukové metody
Lectures and class discussion. During the course students will work on assigned readings and tasks presented during each lecture.
Metody hodnocení
Active participation and independent work on assigned readings and tasks.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/podzim2016/SP_IEen
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp003