SPp010 Reedukace specifických poruch učení

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Olbertová (přednášející)
PhDr. Dana Brožová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp010/01: St 9:00–10:50 učebna 55, D. Brožová
Předpoklady
SPp226 Specializace: Specifické poruchy učení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenta základními znalostmi o možnostech péče a podpory žáků se specifickými poruchami učení. Předmět poskytuje základní přehled o dostupných a aktuálních reedukačních postupech uplatňovaných u žáků se specifickými poruchami učení.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře bude student rozumět a umět vysvětlit problematiku reedukace a osvojí si základní metody reedukace u žáků se specifickými poruchami učení.
Osnova
 • Formy vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU) v ČR a organizace reedukační péče v jednotlivých úrovních vzdělávání. Úvod do základní terminologie a etiologie specifických poruch učení. Nácvik počátečního čtení a psaní a možné obtíže v jeho průběhu.Metody rozvíjení oslabených funkcí u dětí předškolního věku a dětí s odkladem nástupu školní docházky. Metody zaměřené na reedukaci jednotlivých poruch: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie. Rozvoj osobnosti žáka se SPU. Přístupy k žákům se SPU v základní a střední škole, možnosti kompenzace specifických poruch učení.
Literatura
  doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 175 s. ISBN 9788073674748. info
  neurčeno
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům. Vydání první. Praha: Jucovičová Drahomíra PaedDr. - nakladatelství D + H, 2015. 164 stran. ISBN 9788087295182. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 110 s. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132. ISBN 978-80-210-5047-1. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysortografie. 1. vyd. Praha: D + H, 2008. 68 s. ISBN 9788090386945. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana a Drahomíra JUCOVIČOVÁ. Smyslové vnímání. 2. vydání. Praha: D + H, 2007. 68 stran. ISBN 9788090357990. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Dysgrafie. Edited by Drahomíra Jucovičová. 1. vyd. Praha: D + H, 2005. 68 s. ISBN 809035792X. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra, Hana ŽÁČKOVÁ a Hana SOVOVÁ. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol : (použitelné i pro střední školství). 1. vyd. Praha: D + H, 2001. 83 s. info
 • SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. 136 s. ISBN 8071697737. info
 • Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Edited by Brigitte Sindelarová, Translated by Věra Pokorná. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 63 s. +. ISBN 80-85282-70-4. info
Výukové metody
Interaktivní semináře, video, praktické ukázky
Metody hodnocení
Aktivní účast na semináři (vyžadováno 80 % docházky), vypracování reedukační pomůcky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp010