SV4BP_SFV1 Sebeprožitkové a sebezkušenostní formy výuky prevence sociálně patologických jevů 1

Pedagogická fakulta
podzim 2002
Rozsah
9 dnů. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2002/SV4BP_SFV1