SZ7BP_DFL1 Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/01: Út 9:45–11:25 šatna, J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvářet animace ve Flasi, používat základní objekty flashe. Základním způsobem řídit animace pomocí AS3
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice. Brno: MSD, spol. s.r.o Brno, 2007. 89 s. První. ISBN 978-80-7392-000-5. info
Výukové metody
Cvičení, řízené samostudium, přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, závěrečný projekt, obhajoba projektu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. et Mgr. Robin Horák (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/01: Út 9:45–11:25 šatna, J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvářet animace ve Flasi, používat základní objekty flashe. Základním způsobem řídit animace pomocí AS3
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice. Brno: MSD, spol. s.r.o Brno, 2007. 89 s. První. ISBN 978-80-7392-000-5. info
Výukové metody
Cvičení, řízené samostudium, přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, závěrečný projekt, obhajoba projektu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. et Mgr. Robin Horák (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/V: St 10:40–12:20 šatna, J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvářet animace ve Flasi, používat základní objekty flashe. Základním způsobem řídit animace pomocí AS3
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice. Brno: MSD, spol. s.r.o Brno, 2007. 89 s. První. ISBN 978-80-7392-000-5. info
Výukové metody
Cvičení, řízené samostudium, přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, závěrečný projekt, obhajoba projektu
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. et Mgr. Robin Horák (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvářet animace ve Flasi, používat základní objekty flashe. Základním způsobem řídit animace pomocí AS3
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice. Brno: MSD, spol. s.r.o Brno, 2007. 89 s. První. ISBN 978-80-7392-000-5. info
Výukové metody
Cvičení, řízené samostudium, přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, závěrečný projekt, obhajoba projektu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/V: Čt 12:30–14:10 šatna, J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvářet animace ve Flasi, používat základní objekty flashe. Základním způsobem řídit animace pomocí AS3
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice. Brno: MSD, spol. s.r.o Brno, 2007. 89 s. První. ISBN 978-80-7392-000-5. info
Výukové metody
Cvičení, řízené samostudium, přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, závěrečný projekt, obhajoba projektu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí pro používání Macromedia Flash pro tvorbu interaktivních distančních opor vhodných i pro umístění na WWW. Porozumět způsobu jejich vytváření, používání základních objektů flashe a naučit se vytvářet různé způsoby animací. Naučit se základům používání action scriptu. Celá výuka klade důraz na způsoby, které umožňují týmovou práci grafika s programátorem a týmovou práci řešení rozsáhlých projektů. Získané znalosti jsou předpokladem pro studium předmětu Programování v Macromedia Flash 1-pokročilá interaktivita distančních opor.
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Macromedia Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
Metody hodnocení
Zpracovaný projekt - multimediální distanční studijní opora, průběžné plnění úkolů pro samostatnou práci, úspěšné absolvování tří testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti doma studují ze studijních materiálů, plní úkoly k procvičení a ve škole při výuce konzultují problémy. Odevzdávají hotové úkoly a absolvují testy. Průměrná časová náročnost samostatné práce doma je 10 hodin týdně. Uspěšní studenti mohou vytvářet grafické flash aplikace na odborných katedrách či jinde při vytváření multimediálních studijních opor, web aplikací apod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/DFL1_01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí pro používání Macromedia Flash pro tvorbu interaktivních distančních opor vhodných i pro umístění na WWW. Porozumět způsobu jejich vytváření, používání základních objektů flashe a naučit se vytvářet různé způsoby animací. Naučit se základům používání action scriptu. Celá výuka klade důraz na způsoby, které umožňují týmovou práci grafika s programátorem a týmovou práci řešení rozsáhlých projektů. Získané znalosti jsou předpokladem pro studium předmětu Programování v Macromedia Flash 1-pokročilá interaktivita distančních opor.
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Macromedia Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
Metody hodnocení
Zpracovaný projekt - multimediální distanční studijní opora, průběžné plnění úkolů pro samostatnou práci, úspěšné absolvování tří testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti doma studují ze studijních materiálů, plní úkoly k procvičení a ve škole při výuce konzultují problémy. Odevzdávají hotové úkoly a absolvují testy. Průměrná časová náročnost samostatné práce doma je 10 hodin týdně. Uspěšní studenti mohou vytvářet grafické flash aplikace na odborných katedrách či jinde při vytváření multimediálních studijních opor, web aplikací apod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/DFL1_1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hrbáček
SZ7BP_DFL1/DFL1_2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hrbáček
SZ7BP_DFL1/DFL1_3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí pro používání Macromedia Flash pro tvorbu interaktivních distančních opor vhodných i pro umístění na WWW. Porozumět způsobu jejich vytváření, používání základních objektů flashe a naučit se vytvářet různé způsoby animací. Naučit se základům používání action scriptu. Celá výuka klade důraz na způsoby, které umožňují týmovou práci grafika s programátorem a týmovou práci řešení rozsáhlých projektů. Získané znalosti jsou předpokladem pro studium předmětu Programování v Macromedia Flash 1-pokročilá interaktivita distančních opor.
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Macromedia Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
Metody hodnocení
Zpracovaný projekt - multimediální distanční studijní opora, průběžné plnění úkolů pro samostatnou práci, úspěšné absolvování tří testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti doma studují ze studijních materiálů, plní úkoly k procvičení a ve škole při výuce konzultují problémy. Odevzdávají hotové úkoly a absolvují testy. Průměrná časová náročnost samostatné práce doma je 10 hodin týdně. Uspěšní studenti mohou vytvářet grafické flash aplikace na odborných katedrách či jinde při vytváření multimediálních studijních opor, web aplikací apod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/Flash1_1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hrbáček
SZ7BP_DFL1/Flash1_2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hrbáček
SZ7BP_DFL1/Flash1_3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí pro používání Macromedia Flash pro tvorbu interaktivních distančních opor vhodných i pro umístění na WWW. Porozumět způsobu jejich vytváření, používání základních objektů flashe a naučit se vytvářet různé způsoby animací. Naučit se základům používání action scriptu. Celá výuka klade důraz na způsoby, které umožňují týmovou práci grafika s programátorem a týmovou práci řešení rozsáhlých projektů. Získané znalosti jsou předpokladem pro studium předmětu Programování v Macromedia Flash 1-pokročilá interaktivita distančních opor.
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Macromedia Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
Metody hodnocení
Zpracovaný projekt - multimediální distanční studijní opora, průběžné plnění úkolů pro samostatnou práci, úspěšné absolvování tří testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti doma studují ze studijních materiálů, plní úkoly k procvičení a ve škole při výuce konzultují problémy. Odevzdávají hotové úkoly a absolvují testy. Průměrná časová náročnost samostatné práce doma je 10 hodin týdně. Uspěšní studenti mohou vytvářet grafické flash aplikace na odborných katedrách či jinde při vytváření multimediálních studijních opor, web aplikací apod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí pro používání Macromedia Flash pro tvorbu interaktivních distančních opor vhodných i pro umístění na WWW. Porozumět způsobu jejich vytváření, používání základních objektů flashe a naučit se vytvářet různé způsoby animací. Naučit se základům používání action scriptu. Celá výuka klade důraz na způsoby, které umožňují týmovou práci grafika s programátorem a týmovou práci řešení rozsáhlých projektů. Získané znalosti jsou předpokladem pro studium předmětu Programování v Macromedia Flash 1-pokročilá interaktivita distančních opor.
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Macromedia Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
Metody hodnocení
Zpracovaný projekt - multimediální distanční studijní opora, průběžné plnění úkolů pro samostatnou práci, úspěšné absolvování tří testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti doma studují ze studijních materiálů, plní úkoly k procvičení a ve škole při výuce konzultují problémy. Odevzdávají hotové úkoly a absolvují testy. Průměrná časová náročnost samostatné práce doma je 10 hodin týdně. Uspěšní studenti mohou vytvářet grafické flash aplikace na odborných katedrách či jinde při vytváření multimediálních studijních opor, web aplikací apod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí pro používání Macromedia Flash pro tvorbu interaktivních distančních opor vhodných i pro umístění na WWW. Porozumět způsobu jejich vytváření, používání základních objektů flashe a naučit se vytvářet různé způsoby animací. Naučit se základům používání action scriptu. Celá výuka klade důraz na způsoby, které umožňují týmovou práci grafika s programátorem a týmovou práci řešení rozsáhlých projektů. Získané znalosti jsou předpokladem pro studium předmětu Programování v Macromedia Flash 1-pokročilá interaktivita distančních opor.
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Macromedia Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
Metody hodnocení
Zpracovaný projekt - multimediální distanční studijní opora, průběžné plnění úkolů pro samostatnou práci, úspěšné absolvování tří testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti doma studují ze studijních materiálů, plní úkoly k procvičení a ve škole při výuce konzultují problémy. Odevzdávají hotové úkoly a absolvují testy. Průměrná časová náročnost samostatné práce doma je 10 hodin týdně. Uspěšní studenti mohou vytvářet grafické flash aplikace na odborných katedrách či jinde při vytváření multimediálních studijních opor, web aplikací apod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Miluše Čánská
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DFL1/01: Út 6:50–7:35 učebna 12, J. Hrbáček
SZ7BP_DFL1/02: St 6:50–7:35 učebna 12, J. Hrbáček
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/34, pouze zareg.: 0/34, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/34
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí pro používání Macromedia Flash pro tvorbu interaktivních distančních opor vhodných i pro umístění na WWW. Porozumět způsobu jejich vytváření, používání základních objektů flashe a naučit se vytvářet různé způsoby animací . Naučit se základům používání action scriptu. Získané znalosti jsou předpokladem pro studium předmětu Programování v Macromedia Flash 1-pokročilá interaktivita distančních opor.
Osnova
 • Vývojové prostředí Macromedia Flash Kreslení a malování Vytváření a používání symbolů Využití textu Práce s vrstvami Import obrázků Způsoby animace Vkládání zvuků Práce s maskami Práce s úrovněmi Vedení komunikace ve flashi (navigace po časových osách, cílové cesty) Metody, vlastnosti a události nejužívanějších tříd Statické a dynamické třídy
Literatura
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
Metody hodnocení
Zpracovaný projekt multimediální distanční studijní opora
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.

SZ7BP_DFL1 Využití Flash 8 pro tvorbu multimediálních distančních opor 1

Pedagogická fakulta
jaro 2010

Předmět se v období jaro 2010 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Předpoklady
Znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 41 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvářet animace ve Flasi, používat základní objekty flashe. Základním způsobem řídit animace pomocí AS3
Osnova
 • 1. Vývojové prostředí Flash, nástroje pro kreslení 1(popis prostředí, práce s Flash dokumenty, uživatelské nastavení prostředí, popis jednodušších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností) 2. Nástroje pro kreslení 2(popis složitějších nástrojů, jejich použití a nastavení režimů činností, výhody/nevýhody pro tu či onu činnost) 3. Kreslení a malování(způsoby kreslení, object drawing, prosakování, layers, kreslení s ohledem na minimalizaci velikosti výsledného objektu, vliv na rychlost a dynamičnost takto optimalizovaných objektů) 4. Vytváření symbolů(grafické symboly, tlačítka, MovieClipy jako vzory knihovně, vytváření instancí na scéně,“inteligentí“ architektura symbolů pro snadné doprogramování funkcionality, pojmenovávání symbolů a instancí) 5. Základní použití statického textu(nastavení vlastností a voleb textu, práce s fonty, převody textu na tvary, výhody a nevýhody, připojení fontů do projektu, způsoby použití statického textu v instancích) 6. Práce s vrstvami, používání symbolů a práce s filtry(umisťování instancí objektů do vrstev, jejich sdružování do skupin, používání filtrů, modifikace instancí objektů) 7. Import obrázků a animace frame by frame(import obrázků na scénu a do symbolů, import sekvencí obrázků a vytváření animací frame by frame) 8. Animace motion tween a shape tween(motion tween, motion tween po vodící lince, více vedených tveenů, volba parametrůanimace motion tween, shape tween, změna parametrů,základní způsoby a možností nasazení těchto způsobů animací) 9. Práce s maskami (maska, její vytváření, použití a práce s maskami, animované masky a více maskovaných vrstev pod jednou maskou, základní způsoby nasazení masek) 10. Základy ActionScriptu, práce s třídou MovieClip, Button (základy psaní skriptů, skripty a časové osy, čeho se vyvarovat, ovládání přehrávání animací pomocí skriptu a použití tlačítek, neviditelných tlačítek a MovieClipů pro ovládánípřehrávání animací) 11. Vkládání zvuků(statické a dynamické vkládání zvuků, objekt sound a jeho použití pro řízení přehrávání zvukových souborů, streeming zvuku) 12. Jednoduchá interaktivita(využití získaných znalostí pro vytvoření multimediální interaktivní studijní opory – závěrečný projekt sdružující a odrážející získané znalosti)
Literatura
 • DEHAAN Jean, Macromedia Flash MX 2004, oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress s.r.o., 2004. ISBN 80-86497-64-X
 • http://www.zive.cz/h/Programovani/default.asp?CAI=2126
 • http://www.flash.cz - videotutoriály pro Flash
 • http://www.jaknaweb.com/clanky/macromedia
 • HARTMAN Patricia, Flash 5 dynamické a interaktivní efekty. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001. ISBN 80-247-0079-4
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice. Brno: MSD, spol. s.r.o Brno, 2007. 89 s. První. ISBN 978-80-7392-000-5. info
Výukové metody
Cvičení, řízené samostudium, přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, závěrečný projekt, obhajoba projektu
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012.