SZ9BP_SFV4 Sebepoznávací a sebezkušenostní formy osobnostního vzdělávání 4 (kurz)

Pedagogická fakulta
jaro 2004
Rozsah
9 dnů. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Navazující předměty
Informace učitele
10ti denní kurz je součástí projektu "OBYČEJNÍ LIDÉ" - alternativní formy výuky primární prevence sociálně patologických jevů. Je třeba se nejen zaregistrovat, ale také se přihlásit. Pozvánky na kurz, si můžete vyžádat osobně v konzultačních hodinách, nebo přes email: sojakpetr@centrum.cz a nebo jsou vyvěšeny na fakultě, nejpozději dva měsíce před termínem kurzu.(přelom července a srpna) Tento sebezkušenostní a sebeprožitkový seminář, s názvem "Lidské Hranice 3." je věnovaný hledání svých lidských hranic. - Získáte osvědčení za 100 hod sebeprožitkové a sebezkušenostní výuky. - Prožitková výchova (práce, fyzicky a psychicky velmi náročné hry, zábava, komunikace, kontakt s přírodou a s lidmi). - Techniky a hry vycházejí také z oborů arteterapie, muzikoterapie, choreoterapie, bodyterapie, dramaterapie, psychoterapie, apod.). - Sebepoznání a sebezkušenost (prožitky, hodnotová orientace, osobní hranice, empatie, spolupráce, komunikační dovednosti, já a skupina). - Primární prevence soc.pat.jevů formou volnočasových aktivit. (dodržování pravidel (rituálů), denního režimu a trávení volného času bez veškerých závislostí, se kterou na kurz účastníci přijíždějí. Veškeré další informace naleznete na www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007.