VV8MP_DVV2 Didaktika 2 - Intermediální výukové modely

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Ovčáčková (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VV8MP_DVV2/01: Po 13:00–14:50 učebna 18A, H. Stehlíková Babyrádová
VV8MP_DVV2/02: Po 9:00–10:50 učebna 18A, H. Stehlíková Babyrádová
Předpoklady
Student absolvoval bakalářské studium a první seminář povinné didaktiky výtvarné výchovy. Má základní VŠ vědomosti v oblasti výtvarného umění, zejména umění 20. století a je připraven rozvíjet tvůrčí práci na výtvarně-pedagogickém projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základním cílem semináře je: - seznámení s aplikací poznatků z umění 20. století ve výtvarné pedagogice - seznámení se s modelovými umělecko pedagogickými projekty založenými na využití různých médií - experimentální práce, jejímž výstupem je předvedení intermediální pedagogické akce přímo v ateliéru - koncepce dlouhodobého intermediálního pojetí výtvarné výchovy na různých školách
Osnova
 • Osnova - intermedialita v umění - historie a současnost - psychologické projetí intermediality - mezi hudbou a výtvarným uměním - dvojoborové a víceoborové projekty ve výtvarné pedagogice - výtvarní umělci a děti, edukativní projekty v současném výtvarném umění
Literatura
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova. In Veřejnost a kouzlo vizuality. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 20-28, 9 s. ISBN 978-80-210-4722-8. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Možné prognózy výtvarné edukace. 2008. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Démonické aspekty hudby. In Musica viva in schola XX. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. s. 93-103, 10 s. ISBN 978-80-210-4445-6. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana a Michaela MACH. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 23 s. ISBN 978-80-210-4452-4. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Hovory nejen s knihami. In BABYRÁDOVÁ, Hana. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 175-177, 3 s. Aktuální otázky zprostředkování umění. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Nové proudy ve výtvarné výchově. In Škola muzejní pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2007. s. 40-65, 25 s. Škola muzejní pedagogiky. info
 • MACH, Michaela. Spiritualita ve výchově. In BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 507-510, 4 s. ISBN 80-210-4206-0. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 289 s. ISBN 8021038799. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Digitální věk a smysl výchovy. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity, 2004. 150 s. ISBN 80-210-3311-0. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 350 s. 2002 svazek 83. ISBN 80-210-3029-1. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Student uzavře seminář prezentací vlastního intermediálního projektu - elektronická forma, verbální část - 4 strany normotextu a 20 obrazových příloh. Ústní zkouška je vedena ve formě rozpravy na projektem a tématy týkajícími se osnovy semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/VV8MP_DVV2