VVm001 Seminar of Art History 1

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught partially online.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course deepens the understanding of the methods of interpretation of work of art in art history and other disciplines.
Learning outcomes
Students will understand the role and basic methods of art history and other disciplines and will be able to explain them.
Students will interpret works of art.
Student understands the meaning and specificity of teaching art history in art education and will be able to explain them.
Student will be able to transform findings of art history and other disciplines for needs of particular teaching practice in a didactically appropriate manner.
Syllabus
 • The position and role of art history, history of the discipline, basic concepts.
 • Description of the work of art, comparison, reconstruction of the context and construction of meaning.
 • Expertise, formal and stylistic analysis, contextual interpretation, current tendencies (visual studies, social history of art…).
 • The role and history of art criticism.
 • Current trends, approaches and issues in art criticism.
 • Interpretation of a work of art in the teaching of art history and art education.
 • Preparation, organization of curriculum, resources and textbooks, interpretive approaches.
Literature
 • HORÁK, Ondřej. Proč obrazy nepotřebují názvy. Illustrated by Jiří Franta. 1. vydání. V Praze: Raketa, 2014. 103 nečí. ISBN 9788086803289. info
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Translated by Lubomír Konečný. Vyd. 2., rev. Praha: Academia, 2013. 399 s. ISBN 9788020022363. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění : metodologie dějin umění. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 253 s. ISBN 9788021042476. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. (The Schools of Art History. The Methodology of Art History I.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 255 pp. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 351 s. ISBN 80-210-3029-1. info
 • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 142 s. ISBN 8072040847. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Věra Chase - Ruben Pellar. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998. 189 s. ISBN 8023812966. info
 • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997. 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X. info
 • BAXANDALL, Michael. Painting and experience in fifteenth century Italy : a primer in the social history of pictorial style. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1988. 183 s. ISBN 019282144X. info
Teaching methods
lectures, group discussions, presentations, homework
Assessment methods
Written test (6 questions rated 30 points, successful completion of 15 points). Analysis of the specified topic and its presentation in teaching (individual and group work). Creation and presentation of a short comic mediating a selected topic in art history.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/VVm001